یک دهه با اردیبهشت و یک دهه با دانشگاه الزهرا

نیمه دوم اردیبهشت برای کتابداران غیر از پایان نمایشگاه کتاب معنای دیگری هم دارد و آن همایش دانشجویان انجمن علمی کتابداری دانشگاه الزهراست. این همایش امسال ده ساله میشود. ده سال تلاش مستمر و ده سال فعالیت این دانشجویان و این نسل از کتابداران قابل ستایش است. کتابداران الزهرایی برای دهمین همایش موضوع وب و خدمات کتابخانه ای را برگزیده اند. تا 25 بهمن برای ارسال چکیده مقاله برای شرکت در این همایش فرصت باقی است. برای کسب اطلاعات بیشتر پیک کتابداری را دریابید. به دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا خداقوت می گوییم.

/ 0 نظر / 57 بازدید