سرقت کتابی

اعضای یک باند کلاهبرداری که با جعل بن کتاب و خریدهای عمده، چندین میلیونتومان از کتابفروشی های رشت کلاهبرداری کرده بودند، راهی زندان شدند. متهمان اصلی پرونده با استفاده از بن جعلی اقدام به خرید کتاب هایقدیمی و فروش آنها با قیمت بالاتر می کردند و از این طریق ده ها میلیونتومان کلاهبرداری کردند. بلافاصله موضوع را به پلیس آگاهی گزارش داد. متهمان به صورت گسترده در نقاط مختلف شهربه عنوان خریدار کتاب های دانشگاهی، علمی و تاریخی با پرداخت بن های جعلیاقدام به کلاهبرداری کرده اند. متهمان اعتراف کردندبا به دست آوردن یک برگ بن چاپ شده و با استفاده از تجهیزات رایانه ییاقدام به جعل بن ها کرده اند. به نقل از اعتماد سه شنبه، 29 مرداد

1387 نتیجه اخلاقی ماجرا؟!

 

/ 0 نظر / 72 بازدید