تب هري پاتر

تصور ما براين است كه به عنوان كتابداران فردا، اين حق را داشته باشيم كه درزمينه كتابهاي پرفروش هم كنكاش كنيم…
پنجمين نسخه((هري پاتر)) به پرفروش ترين كتاب درتاريخ نشر تبديل شده است.اين كتاب درطول 24ساعت اول، بيش ازيك ميليون و 700هزار نسخه دربريتانيا فروخت و پنج ميليون درآمريكاي شمالي فروش رفت. نويسنده كتاب، طوري هوشمندانه موضوعات را مطرح كرده است كه مي توان همه وقايع را با تمام وجود لمس كرد. كتاب فروشي اينترنتي آمازون اعلام كرد كه: تاكنون بيش ازيك ميليون و 300هزار نسخه ازكتاب هري پاتر ازطريق اينترنت درسراسر جهان پيش فروش شده است. تب هري پاتر به سرعت بين تمام خوانندگان به خصوص جوانان و نوجوانان رسوخ مي كند. ولي حداقل ارزش اين تب، به مراتب بيش ازتب فوتبال،برج سازي، و… است! مگر نه؟!

/ 0 نظر / 79 بازدید