جاهليت مدرن ازنوع دوم

قبل ازاينكه بخواهيم به مطلب بپردازيم، لازم مي دانيم كه مقدمه اي را بيان كنيم. مدتها قبل دريكي از روزنامه هاي محلي، مطلبي راجع به خطرات اينترنت با عنوان((تيغ تيز اينترنت را روي گلوها احساس مي كنم)) چاپ شده بود. درآن مقاله، به طور كامل ، اينترنت به جرم فساد و تشويش اذهان محكوم شده بود و … به هرحال مطالبي بود كه با عقل سليم زياد جوردرنمي آمد. البته جامعه، اين مطالب را برنتابيد و عده زيادي با دلايل منطقي، نويسنده آن مقاله را محكوم كردند. نويسنده آن مقاله، يك مهندس كامپيوتر بود.اخيرا علي رغم گرفتن پاسخ خويش، مجددا دست به قلم فرسايي زده و حرف اوليه خودرا اين بار با شدت بيشتري تكرار كرده است. هرگز نمي خواهيم كه برروي مسائل بديهي، پافشاري كنيم و برسرآن جنجال به پا كنيم. چون برخي مسائل آنقدر جا افتاده هستند كه پرداختن به آنها، جزاتلاف وقت نتيجه اي ندارد. فقط مي خواهيم بگوئيم كه ما تفكرات يكسوگرايانه به هيچ جا نخواهيم رسيد. منظورمان صرفا پيشرفت درامور مادي نيست، تعصب و يك طرفه به قاضي رفتن و راضي برگشتن معنويت را هم كور خواهد كرد.
خلاصه گفتار ايشان به اين شرح است: مزاحمت تلفني از6ماه تايكسال زندان دارد، ولي اكنون تلفنها به سيستم نمايشگر مجهز شده و كسي كمتر مي تواند مزاحمت ايجاد كند.اما چت كردن، قانوني ندارد و امكان سوء استفاده وجود دارد- مسوولان انتظامي ماهواره و اينترنت را دشمن نسل جوان معرفي كرده اند- ايميل نازيباترين وسيله ارتباطي است . مي توان ازطريق آن كليه ويروسهاي خطرناك را به آدرسهاي افراد پست كرد. مي توان به مجاهدين(منافقين) و اعضاي القاعده ازطريق ايميل اطلاعات داد. - يك فردي كه ديپلم ندارد يا محصل است چه كارش به اينترنت؟ سايتهاي بدآموز، جوكها و عكسهاي آنچناني ، شنيدن راديوهاي دشمن و مساله دار و…
اگر بخواهيم بيش ازاين به ذكر خطراتي كه ايشان نام برده اند، بپردازيم، بايد خودمان را هم جزو خطرات اينترنت محسوب كنيم! تصور ما اين است شايد، شايد ايشان نيت ((خير)) داشته اند. ولي ازيك فردي كه ادعا مي كند مهندس است آنهم ازنوع كامپيوتري اش، انتظار مي رود تفكرات متعالي ترازاين داشته باشد. درنهايت،بايد عرض كنيم كه آقاي مهندس جواب خود را گرفته اند و اگر مي خواهند با بستن چشمهايشان جلوي حقيقت را بگيرند، متاسفانه علي رغم ميل باطني خود ، بايد بگوئيم كه مشكل ازجانب خود ايشان است. ما هرگز نمي توانيم كاري كنيم كه نورخورشيد به بخشي ازدنيا نرسد! يعني اگر بتوانيم اين حق را نداريم! سوء استفاده عده اي ناآگاه ازاينترنت دليل نمي شود كه اهالي دهكده جهاني ازارتباط با يكديگر محروم شوند. بايد به ايشان عرض كنيم كه اينترنت يكي ازمهمترين ابزار كتابداران است كه به وسيله آن با كتابخانه ها و مراكز مختلف اطلاع رساني ارتباط برقرار مي كنند و اطلاعات مورد نياز هرقشري از جامعه را دراختيارش قرار مي دهند. بهتر است به جاي سربريدن اينترنت،چيزي كه اختراع ما نبوده ولي ما ازآن استفاده مي كنيم، استفاده ازآن را به يكديگر بياموزيم و كاناليزه اش كنيم . پرداختن به مسائل بديهي ازاقشار تحصيل كرده بعيد است، هدف ما بايد استفاده ازاين ابزار درجهت توسعه فرهنگي و علمي كشورمان باشد. همانطور كه اميدواريم سوءاستفاده كنندگان ازاينترنت، هدايت شوند و به آگاهي دست يابند، آرزومي كنيم كه اي كاش خودمان هم درجهت پيشرفت و اختراعات هم نقشي داشته باشيم. بهتر است به جاي شكستن نمكدان، خودمان هم چيزي براي گفتن داشته باشيم…

/ 0 نظر / 70 بازدید