دانش آموختگان اطلاعات چه كساني هستند؟

كساني هستند كه فراگيري صحيح را آموخته اند. آنها مي دانند چگونه بايد آموخت، چون آگاهند كه اطلاعات چگونه بايد طبقه بندي، بازيابي و به كارگرفته شود به گونه اي كه ديگران هم قادر به آموختن ازآنها باشد.اين افراد، توانايي فراگيري مستمر دانش را دارند؛زيرا همواره قادرند اطلاعات مورد نياز خودرا درهرتصميم گيري به موقع به دست آورند.تحصيل دانش فني، مهارتي است درجهت بقاي فرد درعصر اطلاعات.تفكر انتقاد آميز، كليد واقعي دركسب اطلاعات فني است.

 

منبع: نشريه اطلاع رساني-بهار 1376

/ 0 نظر / 65 بازدید