شورای کتاب کودک و کتابخانه ملی(۳)

دکترخسروی آنگاه درباره ساختمان کتابخانه ملی توضيحاتی داد. وی گفت مرحوم شريعت زاده طراح ساختمان جديد کتابخانه ملی ايران بود. ساختمان اين کتابخانه کاملا کارکردی است. ساختمان کتابخانه بايد خضوع داشته باشد. نبايد طوری باشد که انسان ازآن و بلندی آن وحشت داشته باشد. کتابخانه ملی کشورفرانسه ۲۲ طبقه است که به شکل يک کتاب بازطراحی شده است و اين مطلب با عکس برداری ازآسمان قابل تشخيص است. ساختمان جديد کتابخانه ملی ايران نماد فرهنگ و اصالت معماری و هنرايرانی است. ورود رايانه به حوزه کتابداری مبارک ولی دخالت آن نامبارک است. ايشان سپس به بحث درباره تفکيک مطالب علمی ازغيرعلمی درمحيط اينترنت و به وسيله موتورهای کاوش پرداختند که اين امربا درايت کتابداران به انجام رسيده است... درپايان هرچند که يادداشتها مختصربودند ولی نهايت سپاسگزاری را ازآقای مهدی محسنی به خاطرتهيه اين يادداشتها داريم و نيزازکليه اعضای هيات مديره انجمن کتابداران خوزستان که با زحمات فراوان موفق به برگزاری اين گردهمايی شدند تشکرميکنيم.

-شنيدها حاکی ازآن است که يکی ازاساتيد دانشگاه... کم کم به مرحله استادتمامی ميرسد. اگرالبته مدارک ايشان تصويب شود. البته تازمان تائيد رسمی اين خبرازما نشنيده بگيريد.

نامزد جايزه اندرسن ۲۰۰۶

شوراي كتاب كودك، محمدهادي محمدي را به عنوان نامزد جايزه هانس كريستين ‌آندرسن 2006 (بخش تاليف) به دفتر بين‌المللي كتاب براي نسل جوان IBBY معرفي كرد و فهرست 12 اثر منتخب وي را در اختيار هيات داوران قرار داد. پيشتر، محمدرضا شمس ازسوي اين شورا به‌عنوان نامزد جايزه 2004 معرفي شده و لوح تقدير دريافت كرده بود.  آثار منتخب معرفي شده از محمدي به ترتيب الفبا عبارتند از: آواره بي‌خورشيد (1382)، افسانه درخت خرما و بزي،... ادامه در ايسنا.

تحقيق نيمچه کتابدارانه

چند نفرازنيمچه کتابداران دردانشگاه... درحال انجام پژوهشی هستند تحت عنوان بررسی ميزان آشنايی دانشجويان کتابداری و کتابداری با اصطلاحات موجود درکتابداری و اطلاع رسانی. البته کارجالب و ابتکاری است. اما يک اشکال ريزو جزئی به چشم ميخورد. آن اين است که اين دانشجويان معادلهای فارسی عجيب وغريبی را (ازکدام منبع يا فرهنگستان) برای اصطلاحات کتابداری و اطلاع رسانی درنظرگرفته اند که درنظراول حتی خود اساتيد را هم گيرمی اندازد چه برسد به اراشد و کتابداران. اصطلاحاتی که هنوزجا نيفتاده مثل چيستار-دستايند و نظايری ازاين قبيل. اين جوری خوب ميشود فهميد که کی باسواد هست و کی نيست. مگرنه؟!

 شماره جديد کتابداری

شماره ۲۸ نشريه کتابداری و اطلاع رسانی هم منتشرشد. دراين شماره درباره مجلات الکترونيکی-داستانهای واقعی درادبيات کودکان-پست مدرنيته و علوم کتابداری-نمايه سازی-ميراث دانشگاه کتابداری و اطلاع رسانی و... مطالبی وجود دارد. فهرست مندرجات آن را از مگ ايران بخوانيد. درضمن شنيده های موثقی ميگويند که نشريه علوم اطلاع رسانی متعلق به ايرانداک ازانتشاربازمانده است. البته اين مطلب يک شنيده است.

وضعيت جاری تحقيقات علمی در ايران

امکان ظهور مجدد تحقيقات تراز اول علمی در ايران وجود دارد، مگر آنکه تلاطم سياسی يا تحريم های گسترده تر خارجی وضعيت جاری را به هم بزند. اين ادعای هفته نامه بين المللی "نيچر" در سرمقاله ای تحت عنوان "راهپيمايی بلند ايران" در تازه ترين شماره خود است.

اين نشريه علمی نسبت افزايش سرمايه گزاری دولتی در ايران طی سال های اخير در علوم و کمک به ظهور تدريجی فضايی که رشد و شکوفايی تحقيقات تراز اول علمی در آن ممکن است ابراز دلگرمی کرده است. نيچر می نويسد: "درصد انتشار مقالات علمی توسط دانشمندان ايرانی در نشريات بين المللی طی يک دهه گذشته چهار برابر شده است. هرچند اين رقم هنوز پايين است، اما ضريب تاثيرگذاری مقالات علمی ايرانيان نيز افزايش يافته است. اما بخش اعظم اين بهبود از شمار کوچکی از محققان سرچشمه می گيرد." اين مطلب مفصل را در بی بی سی بخوانيد.

کمی ازبياض

اين وبگاه بياض واقعا معرکه کارميکند. واقعا درموضوعی به اين اخصی مثل نسخ خطی کارکردن دشواراست وهمتی بلند را ميطلبد. ضمن آرزوی موفقيت برای اين عزيزان توجه شما را به مطالبی ازاين وبلاگ درباره استاد حائری که درزمينه نسخه شناسی تبحری خاص دارند و هم اينک دربيمارستان بستری هستند. جلب ميکنيم.

پنهان خوريد باده...

شنيده ها ميگويند که خانم... به تازگی جذب دانشگاه... شده اند و ازقرارمعلوم يک درس سه واحدی تحت عنوان ب.ا را گرفته اند و ميخواهند که به تدريس آن مشغول شوند. ظاهرا گروه مربوطه هم با کارايشان موافقت کرده است. گروهی که مدعی بود فوق ليسانس نميگيرد حالا...بگذريم.متاسفانه ازدادن اطلاعات بيشتر و هرگونه اظهارنظردراين مورد بسيارخاص معذوريم و اجازه اطلاع رسانی بيشترنداريم! 

اين نيزبگذرد

-اين هفته هم گذشت و ازنتايج آزمون دکترا خبری نشد. آدميزاد چقدرکم طاقت است. کتابداران عزيز صبورباشيد. صبور. بازهم صبور.

قوانين و مقررات درفناوری اطلاعات

كتاب مجموعه قوانين و مقررات فناوري اطلاعات ايران توسط دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني منتشر شد.
در اين مجموعه؛ مصوبات مجلس شوراي اسلامي، هيات دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي اطلاع‌رساني، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ... تا پايان سال 1383گردآوري شده است تا دسترسي آسان كاربران مختلف فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور را در زمينه قوانين و مقررات فراهم سازد. منبعش اينجاست.

/ 0 نظر / 73 بازدید