شش گام برای موفقيت درپژوهش

۱-تعريف: مشخص کردن کاری که به اطلاعاتی درباره آن نيازاست.

۲-مکان يابی: يافتن اطلاعات مورد نياز.

۳-انتخاب: برگزيدن اطلاعات مرتبط با کارمورد نظر.

۴-سازماندهی: نظم بخشيدن به اطلاعات مورد نظر.

۵-ارائه: ارائه اطلاعات به صورت ويژه.

۶-دسترسی: چگونگی انجام کار. 

باتشکر ازآقای اشرفی ريزی

-شهرتورينوی ايتاليا دريک رقابت فشرده با تهران موفق شد به عنوان پايتخت حهانی برگزيده کتاب درسال ۲۰۰۶ شود. اين تصميم را کميته ای متشکل ازفدراسيون بين المللی کتابخانه ها-فدراسيون بين المللی کتابفروشيها-سازمانهای بين المللی ناشران  و نماينده يونسکو اتخاذ کرده است.

کتابدار:آفريننده

دكتر محمدجواد ناطق‏پور، استاد و معاون آموزشى دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران در جلسه گردهمايى ماهانه انجمن كتابدارى ايران ضمن بيان مطلب فوق با تأكيد بر نقش كتابدار گفت: »نقش كتابدار را وسيعتر از كتاب بده و يا اطلاع بده مى‏بينم. امروزه يك خدمتكار كتابخانه هم به دليل اينكه مدتى در محيط كتابخانه شاهد كار كتابداران بوده است مى‏تواند با گرفتن يك شماره كتاب را از قفسه به مراجعه‏ كننده بدهد يا او را به سمت قفسه راهنمايى كند.«

وى تصريح كرد: »كتابدار بايد فكر كند آفريننده است و خيلى‏ها چشم اميد اطلاع‏رسانى به من دارند. موقعيت من با بقيه فرق دارد، پس بايد كارم نيز فرق داشته باشد. بنابراين كتابداران نياز به تحول دارند و با تحولات روز پيش بروند.« ادامه....

-يکی ازمقالات موجود درمجله Reference Librarian مطلبی درباره فروش خدمات کتابخانه ای نوشته بود. دراين مقاله ذکرشده بود که با پيشرفتن هرچه بيشتر درقرن ۲۱ و نفوذ اينترنت درزندگی- کتابخانه ها و کتابداران رو به انزوا و انقراض ميروند. چرا که افراد کمتر به کتابخانه ميروند.چون می بينند که اينترنت کارآنها را راحت کرده و نيازی است که مسافتی را برای رفتن به کتابخانه طی کنند. بنابراين مقاله ذکرشده با ارائه ترفندهايی کتابداران را تشويق ميکند که به تعويض نقش خود بپردازند تا هنوزخدماتشان خريدار داشته باشد. تهيه خبرنامه ازکارهای روزانه کتابخانه و ارسال آن برای اعضای کتابخانه- استفاده ازعلائم جذب کننده درداخل و خارج ازکتابخانه- بازاريابی برای خدمات کتابخانه درمکانهای مختلف ازجمله پيشنهادهای اين مقاله بوده است. نويسنده تاکيد ميکند که : کتابداران بايد برای عرضه خدمات کتابخانه ای- همانند کشيشهای مسيحی که دين خودرا تبليغ ميکنند ازهرفرصتی استفاده نمايند و به جذب مشتری بپردازند...

 -برای سايت کتابدارانگارمشکلی پيش آمده. شما نميدانيد که علتش چيست؟

-شنيده ها-حاکی ازآن است که دريکی ازانجمنهای کتابداران ايران تحولاتی صورت گرفته است.... گويا که آقای... اصلا نشنيده بگيريد!

 

/ 0 نظر / 57 بازدید