تجربه ای جدید با رشته ای متفاوت

این ترم هم از دانشجو خبری نیست. یعنی مقدمات ثبات گروه و انجام برخی کارهای اداری، ما را به سمتی برد که شاید از ترمهای آینده، اقدام به گرفتن دانشجو کنیم. با این حال، برای پرکردن ساعت موظفی تدریس، این ترم با دانشجویان رشته مشاوره و علوم تربیتی کلاسهای مقدمات تکنولوژی آموزشی داریم. درسی که دقیقاً مرتبط با کتابداری نیست ولی مفاهیمی که در سرفصلها و منابعش وجود دارد ارتباط نزدیکی را با آن نشان میدهد. در کل، در این یکی دو جلسه احساس کردیم که درس شیرینی است و با توجه به این کتابداری و اطلاع رسانی، قرابتهایی با فناوری و نیز بحث آموزش دارد فرصت مناسبی است تا از این لحاظ نیز با دانشجویان غیرکتابدار مرتبط بود و این جنبه از توانایی کتابداری را نیز به آنها نشان داد.

/ 0 نظر / 57 بازدید