امانت با باركد

exportImage.asp?s=cano&i=10691313&w=252&h=215
جديدترين فناوري امانت، مجهز نمودن ميز امانت به رايانه و باركد خوان است. دراين روش، دستگاه باركد خوان، باركد كارت فرد و باركد كتاب را مي خواند و نام كتاب را به نام فرد مي نويسد. اين روزها،باركد دركتابخانه ها دربخش امانت، روي كتاب و كارت شناسايي فرد مانندID راه بازگشايي اطلاعات به امانت رفته فرد است و به حفظ امانت و بررسي موجودي روي امانت كمك مي كند. برخي فوايد باركد دركتابخانه ها عبارتند از:
به سرعت كار مي افزايد.
به كنترل سياهه،انجام عمل قفسه خواني،انبارگرداني،بررسي موجودي كمك مي كند و هزينه سودمندي را بالامي برد.
درتهيه ليست خريد كتابهاي جديد،براساس كتابهايي كه تعداد آنها كم است و زياد رزرو شده اند كمك مي كند.
باركد به ناشر و كتابخانه درهنگام تبادل اطلاعات كتابشناختي كمك مي كند.
اگر بتوان تصوير مراجعه كننده را روي صفحه مانيتور آورد، كارامانت آسان مي شود.
همچنين دركارمديريت عاقلانه با آمار و گزارشهاي مفيد عمل مثبتي نشان مي دهد كه مهمترين آنها عبارتنداز:
گزارش برگرفته ازپايگاه، انتخاب،رده بندي،رتبه بندي گزارش هاي كتابخانه شامل ارزش گذاري مجموعه و وضعيت قفسه ها،آمار قفسه ها و آمار طبقه بندي شده و نيز چاپ گزارش هاي چاپ شده.
نوشته: آناهيتا مقيمي زاده-كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع رساني
منبع: فصلنامه پيام كتابخانه-تابستان 1381

/ 0 نظر / 81 بازدید