آخرین استاد نیوساوث ولز

امروز صبح داشتم دنبال شماره تماس دفتر آقای دکتر رضایی شریف آبادی، رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ودانشکده علوم تربیتی و روانشناسیرئیس دانشگاه الزهرا می گشتم که به این خبر برخورد کردم. به این ترتیب آخرین نفر از دانش آموختگان دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا نیز به درجه استادی رسید. این موفقیت را به ایشان تبریک عرض میکنیم و برایشان آرزوی سلامتی و توفیق داریم.

/ 0 نظر / 62 بازدید