عطف ویژه

ترقی معکوس و حقیقت ترقی، یادداشتی از دوست عزیز، آقای حیدری نژاد با امضای جمعی از متخصصان حوزه علم اطلاعات در ایران. پیشنهاد میکنم حتما آن را مطالعه کنید. پیام روشنی برای اهالی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی دارد. برای پرهیز از دوباره کاری، آن را کپی پیست نمیکنم. مستقیما به خود عطف مراجعه و مطالعه اش کنید.

/ 0 نظر / 112 بازدید