کتابداران بازیگر!

عصری در حین انجام کارها داشتم استودیو هشت را از رادیو نمایش گوش میکردم. مجری آقای شهرام شکیبا بود. موضوع بحث هم درباره فیلمها و سریالهای ایرانی بود. یکدفعه به سرم زد و برای برنامه پیام کردم که چرا فیلمسازان ایرانی، از سوژه کتابداران و کتابخانه ها بهره نمی گیرند و در این زمینه فیلم نمی سازند؟! پاسخ داد که بله! این قشر خیلی زحمت کش هستند. قشر فرهنگی جامعه هستند که اغلب مردم هم به اهمیت کتابخانه ها پی نبرده اند. نه! متاسفانه تا کنون فیلمی ساخته نشده... بعد هم کمی راجع به پایین بودن تیراژ کتابها و استفاده اندک از کتابخانه ها صحبت کرد. با خود گفتم حداقل یک جرقه ای زده شد شاید یک فیلمساز روی این سوژه کار کند. بعد باخودم فکر کردم عجب بیکاری هستی تو! حوصله داری ها!

/ 0 نظر / 103 بازدید