آزمایشگاه دانش شناسی

هرچند ما دوره کارشناسی نداریم که مکانی به اسم کارگاه کتاب برای تمرین دروس تخصصی مثل سازماندهی اطلاعات داشته باشیم ولی بالاخره با پیگیری های فراوان موفق شدیم فضایی را به اسم آزمایشگاه دانش شناسی ایجاد کنیم. امیدوارم منشاء اثر باشد و بتوان ایده های خوبی را در آنجا اجرا و پیاده سازی کرد.

/ 0 نظر / 90 بازدید