تجربه یک انتخابات مجازی

چندی پیش بحث انتخابات هیئت ممیزه از دانشکده ما مطرح شد. قرار شد که من روی سامانه ای کار کنم که این انتخابات انجام شود.از طریق تلگرام و واتسپ نشد که این کار مهم انجام شود. ناگزیر با یکی از سامانه های فارسی ساخت پرسشنامه کلنجار رفتم و موفق شدم یک فرم انتخابات با اسامی نامزدها که هفت نفر بودند طراحی کنم. یک گروه واتسپی هم درست کردیم که فقط شامل واجدین شرایط رای گیری بود. راس ساعت دوازده و نیم سیستم را باز کردیم و رای گیری شروع شد. وقتی همه اعلام کردند رای دادند حدود یک ساعت بعد سامانه را بستیم. خوشبختانه سامانه پرسشنامه ساز سریع تحلیلها را انجام داد و نتیجه نهایی را به همه اعلام کردم. همه از این تجربه جدید هیجان زده بودند و خودم بیشتر. چون خیلی بحث حساسی بود و باید نمایندگان هیئت ممیزه دانشگاه از دانشکده ما معرفی می شدند. به هرحال در عرض یک ساعت و نیم همه کار انجام شد و نمایندگان هم سریع به حوزه مدیریت امور هیئت علمی معرفی شدند. این هم یک تجربه جالب و جدید بود که گروه ما داشت!

/ 0 نظر / 55 بازدید