حضورسه ايرانی درکنفرانس وب سنجی

مطلع شديم که مقالات آقايان دکترفرج پهلو-کيوان کوشا و خانم دکترعصاره درکنفرانس بين المللی وب سنجی و علم سنجی و جلسه CoLLNET که دوم تا پنجم مارس سال جاری برگزارمی شود-پذيرفته شده است.

برای آشنايی با موضوعات مقاله های ايشان -نقل به مضمون خبر-عناوين مقاله ها را ذکرمی کنيم.

دکترفرج پهلو:

 Collaboration among library and information experts vs scientists

کيوان کوشا:

Publishing and Counts of
  Academic Inlinks to Iranian University Web Sites: Exploring
 Academic Link Creation Motivations

دکترعصاره:

The growth and development of scientific productivity of Iranian
  physicians in MEDLINE from 1972-2003
ما کتابداران فردا به سهم خود به اين کتابداران تبريک عرض ميکنيم.

/ 0 نظر / 69 بازدید