بانكهاي اطلاعاتي

زمان جواني دوم خودمان، درس بانكهاي اطلاعاتي را پس ازاتفاق ناگواري كه براي مرحوم آقاي محسني، افتاد با دكتر مهراد گذرانديم. ايشان دريك مدت زمان فشرده ، كلي پايگاه اطلاعاتي به ما معرفي كردند. هرچند برخي از پايگاهها در كتابهاي مختلف(( بانكهاي اطلاعاتي)) آمده و شرح داده شده اند، ولي ما قصد داريم كه هربار كه البته بارش برخودمان هم معلوم نيست، به معرفي يك پايگاه اطلاعاتي بپردازيم. چون همانطور كه مي دانيد ديگر كتابداران فردا، نقشهاي سنتي كتابداران ديروز را برنمي تابند و نظايري ازاين قبيل…


Information Science Abstract( ISA)
اين پايگاه،ركوردهاي كتابداري و اطلاع رساني را ازسرتاسر جهان و بيش از 450 انتشارات مربوط به قبل از سال 1966 فراهم مي كند.مديريت اطلاعات، سيستمهاي كتابخانه اي و خدمات،نشر الكترونيك، صنعت اطلاعات، موتورهاي جستجو، نمايه سازي، رده بندي، بازيابي آنلاين اطلاعات و … موضوعاتي هستند كه چكيده شان در اين پايگاه اطلاعاتي يافت مي شود.ركوردهاي علوم كتابداري از پايگاه اريك(ERIC) هم قابل دسترسي است و حاوي مقالات و گزارشهاي منتشر شده و نشده از كنفرانسهاي صفنعت اطلاعات است. ISA با داشتن بيش از 249 هزار ركورد يك منبع اطلاعاتي غني و فوق العاده براي كتابداران، و متخصصان اطلاعاتي است.
اما ISA به اختصار:

منبع: Information Today

امكان دسترسي: ازطريق سي دي و نيز اينترنت

پوشش: 1966 به بعد

معادل آنلاين: Information Science Abstracs


معادل چاپي: Information Science Abstracs

نوع داده ها: كتابشناختي به همراه چكيده ها

شمار ركوردها: بيش از 255 هزار

ركوردهاي افزودني سالانه: بيش از 9هزار

موضوع: ابزار كتابداران - علوم اطلاع رساني- نشر

روز آمدن شدن: فصلي

/ 0 نظر / 63 بازدید