نشريه اطلاع شناسی

نشریه اطلاع شناسي (تاسیس بهار 1382)  به صورت فصلنامه در حوزه اطلاع رسانی و کتابداری به صورت دو زبانه (فارسی وانگلیسی) و با گستره توزیع بین المللی با حمایت دفتر پژوهشهای فرهنگی منتشر می شود. این فصلنامه دارای رویکردی عملی – تحلیلی است که به حنبه های نظری علم اطلاعات و مباحث وابسته آن از قبِيل فناوری اطلاعات، نیازسنجی اطلاعات، رفتار اطلاع یابی، نظام ها و فرایندهای اطلاع رسانی و اطلاع جویی و مفاهیم وابسته به آنها می پردازد.

مدیر مسئول: دکتر عباس حری

سردبیر: دکتر نرگس نشاط

 آدرس اينترنتی مجله

/ 0 نظر / 109 بازدید