اسلایدهای مربوط به درس بانکهای اطلاعاتی

دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، اسلایدهای درس آشنایی بابانکهای اطلاعاتی حضورتان ارسال می شود. لطفا برای مطالعه جهت امتحان پایان ترم، آن ها را بارگذاری نمایید.

آشنایی با بانکهای اطلاعاتی مهم

خلاصه درس آشنایی با بانکهای اطلاعاتی

/ 0 نظر / 67 بازدید