کتابدارانه ها

گفتگويی که بی پرده بود..

دکتر حری نيازی به معرفی مجدد ندارد. بارها و بارها از او خوانده ايم و شنيده ايم. آنچه که از نظرتان می گذرد گفتگويی است که ((پشت پرده ندارد)) و آقای حيدری نژاد با دکتر حری در خبرنامه انجمن کتابداران انجام داده است که بخشهايی از آن را منعکس می کنيم:

  • افق ديد دانشجويان کتابداری اين روزها گسترده تر شده و ديگر به مدرکی که گرفته اند قانع نيستند و ميخواهند اوج بگيرند. در اين اوج گرفتن برخی موفق ترند و برخی ها هم با کندی حرکت می کنند. نسل جوان کتابداری در شکل دادن به رشته موثر است. جوانترها بهتر است طوری درس بخوانند که در يک حوزه يا رويه فکری صاحب نظر شوند. انتظار می رود دانشجويان در مقاطع بالاتر تحقيقی باشند و نه تکليفی.
  • متاسفانه در کتابداری ايران دو گروه هستند که يکی خود را موظف به انديشيدن می داند و ديگری صرفا عمل می کند. يکی عاری از عمل و ديگری بی نياز از تفکر. اينها به رشته صدمه می زند.
  • ما بايد بتوانيم يک چيزی را از يک حوزه بگيريم و جايگاه آن را در حوزه خودمان بسنجيم و پياده اش کنيم. هنر اين است: تفکر استعاری. در اين صورت ما کار تازه ای کرده ايم. مثل اينکه هوش را از روانشناسی بگيريم و در تکنولوژی اطلاعات به عنوان هوش مصنوعی به کار ببريم.
  • اطلاع شناسی دارای تبار فلسفی است. اطلاع شناسی مثل چتری بر فراز کتابداری و اطلاع رسانی است. اينکه کل کتابداری چيست-آيا مديريت دانش است-مديريت علم است يا اطلاعات در دامنه کاری اطلاع شناسی قرار دارد.

ادامه دارد....

همايش ماهانه انجمن کتابداران خوزستان

دومين همايش انجمن کتابداران خوزستان روز چهارشنبه ۱۰ خرداد با حضور کتابداران-اساتيد و دانشجويان کتابداری برگزار شد. در اين همايش که مديريت اطلاعات و حاکميت اينترنت نام داشت ابتدا دکتر بيگدلی در زمينه  اهميت اطلاعات و استفاده از تمام جنبه های فناوريهای نوين اطلاعاتی توسط کشورهای در حال توسعه سخنانی ايراد کرد. پس از ايشان آقای زين العابدينی دانشجوی دکترای کتابداری دانشگاه چمران اهواز در زمينه دسترسی به اطلاعات و مديريت اينترنت سخنرانی کرد. وی در مورد اينکه اينترنت در دست کيست و اساسا پشت صحنه اينترنت چگونه است و وضعيت اينترنت در ايران بحث نمود. پس از پذيرايی و  استراحت آقای حيدری دانشجوی دکترای کتابداری دانشگاه چمران اهواز درباره دسترسی به اطلاعات و مفاهيم نهفته در آن و نيز موانع دسترسی به اطلاعات به خصوص در کتابداری و اطلاع رسانی مطالبی را عرضه نمود. اين جلسه در ساعت ۱۸ به پايان رسيد. متن کامل سخنرانی های ايراد شده به زودی از طريق وبلاگ انجمن کتابداران خوزستان عرضه خواهد شد. لازم به ذکر است که قرار بود رئيس اداره امور کتابخانه های استان خوزستان هم در اين همايش حضور داشته باشند که علی رغم دعوت قبلی و ارائه فراخوان به دلايلی که هنوز بر ما نامعلوم است در اين جلسه حاضر نشد. (بدون سوگيری: رسم بدعهدی ايام چو ديد ابر بهار... و الی اخر)

نتايج آزمون دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه مشهد

دقايقی پيش مطلع شديم که نتيجه نهايی آزمون دکترای کتابداری دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شده است. به اين ترتيب آقای مختاری و خانمها ارسطوپور و شريفی( يا شريف پور) برای دوره جديد پذيرفته شده اند.

/ 0 نظر / 63 بازدید