فرزين دست نيافتنی است

با وجود گذشت يک هفته ازکوچ يک فرشته به آسمان هنوزکتابداران دربهت و حيرتند که چرا و چگونه اينگونه شد. هنوز دست و دل به نوشتن نيست. امروزجای فرزين بين ما خالی است و فقدانش بيش ازپيش درک ميشود و عذاب آوراست. اما مارا گريزی ازمرگ نيست و بايد سرنوشت را پذيرفت... مهم اين است که دربرابراين رنج شکيبا باشيم و به فردايی فکرکنيم که فرزين ازما ميخواست. به فردايی فکرکنيم و برسيم که او ازما انتظارداشت. فرزين مارا می بيند و ميخواهد که راهش را ادامه دهيم. هنوزهم به ما لبخند می زند و ماراتشويق می کند. چه کسی گفته او رفته است؟  او مواظب و دل نگران همه کتابداران ديروز-امروز و فرداست. هيچکس فرزين نخواهدشد... ازدوستان عزيز تقاضامنديم که خاطرات خود درباره اين عزيزرا ارسال نمايند تا همگان بيشتر با اين شخصيت محبوب آشنا گردند. با بيان خاطرات ازخانم فرزين اورا هميشه زنده نگهداريم... ما اورا با پروفسورمک گونگال-يک شخصيت محبوب درهاگوارتز کتابهای هری پاترمقايسه ميکرديم و به خودش نيزگفته بوديم. تازه به کتابهای هری پاترعلاقه مندشده بود و احساس مارا می فهميد. الان هم که بهشت زيرپای اوست...

کارما و کارآنها

يکی ازراديوهای معروف گزارش داد که کتابخانه جان اشتان بک  که دريکی ازکشورهای بزرگ جهان درآستانه نابودی و تعطيلی بود با ياری اهالی و جمع آوری مبلغ ۵۰۰ هزاردلار ازمرگ حتمی نجات يافت و توانست برای حداقل يکسال ديگربه حيات خود و خدمت رسانی ادامه دهد. يکی ازدوستان ميگفت کارعاقلانه ای نکردند بهتربود برجی بس باشکوه ازاين کتابخانه ميساختند. شايد... اگراين وضعيت دراينجا پيش می آمد اين کارما بود.

استخدام کتابدار

کتابخانه ملی نسبت به استخدام کتابداراقدام کرده است.اين کتابخانه ۱۸ کتابداررا استخدام می نمايد. اين آگهی را ملاحظه کنيد.

فرصت مطالعاتی

سه تن ازاساتيد کتابداری دانشگاه... نامزد رفتن به يک فرصت مطالعاتی درکشوراستراليا هستند. البته ازاين سه نفريکی به اين سفرخواهد رفت. شنيده ها حاکی ازآن است که اين سفرازمهرماه تا خردادماه به طول می انجامد. برای هريک ازاساتيدی که به اين سفرخواهند رفت آرزوی موفقيت داريم.

کارگاههای آمورشی انجمن کتابداران

انجمن کتابداران ايران نسبت به برپايی چندين کارگاه آموزشی اقدام نموده است. درجدول زيراين کارگاههارا ازنظرخواهيد گذراند. با سپاس ازآقای زين العابدينی.

تقويم كارگاه‌ هاي آموزشي گروه آموزش انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني 1384

مبلغ

مدرس

مخاطبين

مكان برگزاري

زمان برگزاري

نام دوره

ردیف

/100000 ريال

آقاي دكتر غائبي

اعضاء هيئت علمي،دانشجويان تحصيلات تكميلي

كتابخانة مجلس شوراي اسلامي

يكشنبه 28 فروردين84

آموزش الكترونيك E-Teaching

1

/200000 ريال

 

آقاي موسوي چلك

فهرستنويسان كتابخانه ها

كتابخانة مجلس شوراي اسلامي

11و12 ارديبهشت 84

آشنايي با مارك ايران

2

/200000

ريال

خانم دكتر پريرخ

كتابداران بخشهاي اطلاع‌رساني

كتابخانة مجلس شوراي اسلامي

14و15 ارديبهشت 84

اخلاق كتابداري

3

/100000

ريال

آقاي دكتر فتاحي

اعضاء هيئت علمي، دانشجويان تحصيلات تكميلي

كتابخانة مجلس شوراي اسلامي

پنجشنبه 29 ارديبهشت 84

شيوة نگارش مقالة تحقيقي

4

/100000

ريال

آقاي دكتر غائبي

اعضاء هيئت علمي، دانشجويان تحصيلات تكميلي

كتابخانة مجلس شوراي اسلامي

چهارشنبه18 خرداد 84

پژوهش الكترونيك E-Research

5

/200000 ريال

آقاي دكتر هويدا

اعضاء هيئت علمي، دانشجويان تحصيلات تكميلي

كتابخانة مجلس شوراي اسلامي

13و14 تير ماه 84

آماروكاربرد آن در پژوهشهاي كتابداري

+

SPSS

6

كليه علاقه مندان مي توانند هزينه ثبت نام كارگاه مورد نظر را به شماره حساب انجمن 306048880 بانك تجارت شعبه اكو به نام انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران واريز و مدارك را به دفتر انجمن ارسال و يا براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 28- 8644000 داخلي 2984 دفتر انجمن كتابداري تماس حاصل نمايند.

 ياگوهوگل

مطمئن باشيد شوخی نمی کنيم. اين يک  ابرموتورکاوش جديد است که خيلی برای بازيابی اطلاعات به شما کمک می کند. ترکيبی است از ياهو و گوگل. وقتی شما عبارت مورد نظرخودرا درجعبه جستجو درج کنيد هنگام بازيابی دوصفحه مقابل شما بازميشود. يکی نتايج جستجودرگوگل و ديگری درياهو. اينگونه می توانيد همزمان درهردوموتورکاوش به جستجو بپردازيد. باسپاس ازخانم مرادی.

جلسه دفاع ازپايان نامه کارشناسی ارشد

روزيکشنبه ۲۸ فروردين ماه جلسه دفاع ازپايان نامه کارشناسی ارشد کتابداری دردانشکده علوم تربيتی اهواز برگزارميشود. عنوان پايان نامه بررسی ديدگاه اعضای هيات علمی دانشگاه شهيدچمران اهوازبه تفکيک گروهها درباره اهميت و ميزان استفاده ازمجلات علمی موجود-تکميل اين مجلات و جايگزينی مجلات چاپی با شکل الکترونيکی آن است. خانم عبداللهی به راهنمايی دکتربيگدلی و مشاوره دکترمعرف زاده ازاين رساله دفاع خواهد کرد. جزئيات اين جلسه به آگاهی شما خواهد رسيد. گفتنی است که چکيده اين پايان نامه نيزبه زودی ازطريق وبلاگ چکيده پايان نامه عرضه ميشود.

 

/ 0 نظر / 79 بازدید