یک روز هم بدون عنوان!

این یادداشت مربوط به حداقل شش ماه قبل است!

در خط اتوبوس بی ار تی از میدان ونک به سمت راه آهن نشسته و مشغول مطالعه روزنامه بودم. میخواستم سری به نشر چاپار بزنم. آقایی سوار شد که یک دف کوچک چرک آلود داشت. دف خود را نواخت و شروع به خواندن آواز کرد. بعدش تقاضای پول کرد. کسی واکنشی نشان نداد. ریتم اهنگ را تندتر کرد. باز کسی واکنشی نداشت. هنرنمایی اش را قطع کرد و داد کشید: این خسیسها جون به عزرائیل هم نمیدن! ایستگاه بعدی از کادر خارج-ببخشید از اتوبوس پیاده شد...

امان از رفیق بد و اینترنت پرسرعت

این یکی یادداشت دیگر جدید و داغ است!

امروز به قول اقای دکتر رضایی شریف ابادی، جشنواره دفاع از پایان نامه ها بود. سه دفاعیه پشت سر هم از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی. دو دفاعیه اول کم مشتری بود ولی دفاعیه آخر، مشتری زیاد داشت. خانم دانایی مقدم از رساله کارشناسی ارشد خود با موضوع اعتیاد به اینترنت میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاههای تهران دفاع کردند که البته با درجه عالی مورد قبول واقع شد.قرار شد در یکی از همایشهای ماهانه انجمن در مورد کار خود صحبت کنند. بد نیست البته که چکیده رساله خود را به اشتراک بگذارند تا همه از یافته های ایشان با خبر شوند. بعد از این جلسه دفاع، به خودم امیدوار شدم! نه! معتاد نیستم! بدون اینترنت هم می شود زندگی کرد و لازم نیست به کلینیک ترک اعتیاد اینترنتی رفت! ولی تمام راه بازگشت از کتابخانه ملی تا منزل، به این فکر بودم که زودتر برسم و ایمیلهایم را چک کنم. باور کنید معتاد نیستم!

/ 0 نظر / 73 بازدید