اگر كتابدار نمي‌شديد؟ دوندة سرعت مي‌شدم.

علت ورود شما به حوزة كار كتابخانه و كتابداري؟
علاقه.
شغل ديگري به غير از كار در كتابخانه؟
ندارم.
اگر كتابدار نمي‌شديد؟
دوندة سرعت مي‌شدم.
تصور شما از كتابداري قبل از ورود به اين حوزه؟
تصور مي‌كردم اين حرفه كار من نيست.
تصور شما از كتابدار عصر جديد؟
شخصي با اطلاعات بالا، تجارب قديمي‌ها و وارد به سيستم‌هاي كامپيوتري.
اگر طراح، طرح‌هاي اشتراك منابع و همكاري بين كتابخانه‌ها بوديد؟
در وهلة اول فكري به حال حقوق واقعا" ناچيز كتابداران مي‌كردم.
نسبت كتاب و كتابخانه؟
انبار و داروخانه.
نسبت كتابدار و ارباب رجوع؟
مريض و داروخانه.
نسبت كتابدار و كتابخانه؟
دكتر و داروساز.
نسبت كتابخانه و همكاري؟
نان بده، كباب ببر.
وضعيت همكاري بين كتابخانه‌ها در ايران؟
در سطح مطلوبي نيست.
اگر صد ميليون جلد كتاب داشتيد؟
يك كتابخانه راه‌اندازي مي‌كردم.
اگر صد ميليون تومان پول داشتيد؟
از كتابداري دست مي‌كشيدم.
اگر تمام كتاب‌ها الكترونيكي شوند؟
كار براي كتابدار فرقي نمي‌‌كند، اما حجم انبوه كتاب‌ها كم مي‌شود.
چه موقع تمام كتابخانه‌هاي كشور با هم مشاركت خواهند كرد؟
با اين شرايط نامساوي در اطلاعات كتابخانه‌ها فعلا" امكان ندارد.
شرط شما براي همكاري با كتابخانه‌هاي ديگر؟
وظايف مشخص، و در آن چهارچوب عمل شود.
نحوة تشويق و ترغيب كسي به همكاري كردن از سوي شما؟
اگر منافعي براي شخص داشته باشد، سعي مي‌كنم برايشان تشريح كنم.
نحوة منصرف كردن كسي از همكاري كردن از سوي شما؟
در اين كار سودي نيست.
قانون پيشنهادي شما براي اشتراك منابع و همكاري بين كتابخانه‌ها؟
افزايش مبلغ طرح غدير از 1000 تومان، حداقل به 5000 تومان و تخصيص سهمي از آن به كتابداران.
اگر به جاي ارباب‌رجوع بوديد و شما را به كتابخانه راه نمي‌دادند؟
از راهي كه آمده‌ بودم، برمي‌گشتم.
كتاب مورد علاقه شما در رده z (كتابداري)؟
Word 2000.
اگر در قفسه‌‌هاي كتابخانه به جاي كتابها، نويسندگان آنها بودند؟
ديگر احتياجي به كتابدار نبود.
اگر كتابها به خط ميخي بودند‌‌؟
به‌جاي فارسي و لاتين، حتما" خط ميخي مي‌خوانديم.
اگر كتابها به صورت سنگ نبشته بودند؟
به چند دستگاه جراثقال و استاديوم آزادي نياز داشتيم.
نظر شما دربارة دست‌فروشي كتاب؟
تا چه كتابي باشد.
نحوة خرج كردن حقوقتان؟
صرف خانواده.
اگر كتابخانه‌ها نبودند؟
ارتقاء علمي بسيار كاهش مي‌يافت.
آيا فناوري اطلاعات، منجر به تعطيلي كتابخانه‌ها خواهد شد؟
خير، زيرا به شكلي ديگر مورداستفاده قرار مي‌گيرد.
كوزه‌گر از كوزه شكسته آب مي‌خورد و كتابدار ...
از هيچ‌كدام.
زنان كتابداران بهتري هستند يا مردان؟
كتابداري بهتر است كه اصول و مقررات را كاملا" رعايت كند.
دو به اضافه دو مساوي است با؟
چهار
كاريكاتور يك كتاب؟
در حال فرار از كتابخانه.
نوحه‌اي كه در مجلس ترحيم يك كتاب خوانده مي‌شود؟
از رده خارج.
چرا فيلها كتاب نمي‌خوانند؟
اگر مي‌خواندند، چه مي‌شد.
جايگاه كتابخانه در سازماني به نام دانشگاه؟
در رأس.
علم بهتر است يا ثروت؟
زماني مي‌گفتند: «علم بهتر است». الان بايد گفت: «ثروت».
پيام كوتاه شما براي وزير علوم، تحقيقات و فناوري؟
جناب آقاي وزير لطفا" به رؤساي دانشگاه‌ها بفرماييد بيشتر به اين كتابخانه‌ها رسيدگي كنند؛ چه كمي و چه
كيفي.
گفتگو با يک کتابدار . برگرفته ازنشريه اتفاق. نام کتابدار مورد نظر نبی الله قديمی است.
src="http://images.animfactory.com/animations/computer/parts/monitor_accessories_information_highway_md_blk.gif">

/ 0 نظر / 68 بازدید