انجمن علمی

انجمن علمي بخش علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شيراز:


اين انجمن درسال 1378 به همت دانشجويان اين بخش تاسيس شد و عملا فعاليتهاي خودرا آغازكرد. اهداف آن، جذب دانشجويان فعال و علاقه مند به كتابداري و اطلاع رساني،ارتقاء دانش علمي آنان ازطريق برپايي اردوهاي علمي، همايشها،حضور درنمايشگاههاي اطلاع رساني،انتشار نشريه و نظايري ازاين قبيل است. همچنين توجه به آشنا كردن هرچه بيشترسايردانشجويان رشته هاي ديگر با اين رشته و نيز كتابخانه و كاركردهاي آن، ازجمله اهداف اين انجمن فعال است. اين انجمن براي تحقق هرچه بيشتر اهدافش درسال 1379 اولين شماره نشريه اطلاع رسانان را منتشركرد كه با استقبال دانشجويان و اساتيد روبرو شد. مقالات اين نشريه نيمه حرفه اي توسط خود دانشجويان تهيه مي شود و صفحه آرايي آن برعهده سردبير و نيز انجمن علمي مي باشد. به زودي يك بانك اطلاعاتي از مقالات نشريه تهيه و به شبكه اينترنت فرستاده خواهد شد. انجمن علمي داراي تعدادي كميته است كه توسط هريك ازاعضاي هيات مديره كه ازخود دانشجويان هستند و توسط آنان انتخاب مي شوند، اداره مي شود. كميته تبليغات كه وظيفه اطلاع رساني علمي را برعهده دارد. كميته تحقيقات كه كارهاي تحقيقاتي بكر دانشجويي را برعهده دارد. كميته ترجمه كه هدفش بالا بردن سطح زبان خارجي دانشجويان را تقبل كرده و كميته نشريه كه هدفش ذكرشد. انجمن هرهفته براي مسائل مختلف علمي رشته و بخش ،جلسه و بحث دارد. قابل ذكر است كه ازآغاز تاسيس انجمن تاكنون سفرهاوبازديدهاي علمي متعددي ازجمله، بازديد ازكتابخانه دانشگاه اصفهان، فسا، سفر به نمايشگاه كتاب تهران،بازديد ازكتابخانه هاي عمومي و تخصصي شيراز را مي توان نام برد. انجمن درفروردين ماه 1381 به مناسبت هفته كتاب كودك سميناري تحت عنوان كتابخانه هاي كودك برپا كرد. مهم ترين فعاليت انجمن درسال 1381 همايش سراسري جامعه اطلاعاتي و نيازهاي اطلاعاتي آن بود كه با مقاله هاي فراواني ازسراسر نقاط كشور و مراكز علمي و تخصصي و دانشجويي استقبال شد. به زودي مقاله هاي مورد بحث دراين سمينار در شبكه اينترنتي مركزاطلاعات و مدارك علمي ايران خواهد آمد. در همين سال ، طرح همياران كتابخانه را انجمن به راه انداخت كه دانشجويان به صورت خودجوش دراين طرح شركت كردند.هدف آن كمك و خدمات رساني به مراجعان كتابخانه ميرزاي شيرازي بود. اين افراد درشيفتهاي متعدد خدمت مي كردندو اين طرح با استقبال شايان مراجعان كتابخانه روبرو شد و درحال حاضر به عنوان بخشي ازكارورزي دانشجويان كتابداري محسوب مي شود. انجمن علمي، كلاسهاي آموزشي همانند ((آشنايي با اينترنت، حروف نگاري و…)) را برگزار مي كند. انجمن هرلحظه به ايده هاي تازه مي انديشد و هدف آن جذب افراد بيشتر به اين رشته و متحول كردن آن و آشنايي عموم مردم با آن و توسعه كتابخانه ها و كتابخواني است.


كتابدار كيست؟


كتابدار كسي است كه با داشتن دانش كتابداري،به كاركتابداري و امورفني آن اشتغال داشته باشد.به طور اخص به رئيس كتابخانه هم اطلاق مي شود.يعني كسي كه مسئول كتابخانه،محتواي آن، انتخاب كتاب،مواد ديداري و شنيداري و ساير مواد كتابخانه اي است. وي خدمات اطلاعاتي و امانت كتاب را نيز بر عهده دارد.
انواع كتابدار


 كتابدار خبره: درانگلستان،به كسي گفته مي شود كه ازنظرحرفه اي كاملاحائز شرايط باشد و نامش در انجمن كتابداران حرفه اي انگليس ثبت شده باشد.(Chartered Librarian)
 كتابدار راهنما: كتابدار با تجربه ، دانش دوست،كتابخوان و مؤدب كه مسئول راهنمايي خوانندگان درانتخاب كتاب و ترغيب افراد به استفاده دائم ازكتابخانه است.وي نتايج مصاحبه ها و كنفرانس ها را يادداشت مي كند. با مؤسسات فرهنگي و آموزشي رابطه برقرار مي كند.ازهمه امكانات براي گسترش فرهنگ كتابخواني و استفاده از كتابخانه سود مي برد.Readers Adviser))
 كتابدار رايزن: كتابداري كه به عنوان رايزن مورد مشاوره يك سازمان يا كتابدار ديگر قرارمي گيرد و آنهارا درحل مسائل خاصشان راهنمايي مي كند.(Consultant)
 كتابدار مرجع: كتابداري كه دربخش مرجع وظيفه حساس مصاحبه مرجع با افراد را دارد. وي به بايد به تمام منابع كتابخانه آگاهي كافي داشته باشد. هركسي نمي تواند اين وظيفه را برعهده بگيرد. تخصص و تحصيلات آكادميك، انساندوستي، اخلاق نيك،شوخ طبعي، حافظه خوب از خصايص اين كتابدار است.(Reference Librarian)
 كتابدار قائم مقام: معاون اول كتابخانه است كه درزمان نبود رئيس اصلي،مسئوليت اور ا برعهده دارد.
(Deputy Librarian)
 كتابدار كتابخانه تخصصي: كتابداري كه دركتابخانه هاي تخصصي كه داراي مجموعه هاي محدود به يك موضوع خاص اند، كار مي كند. وي بايد كاملا با نوشته ها، مراجع و ادبيات آن موضوع آشنا باشد، ولي لازم به داشتن تخصص درآن رشته خاص ندارد. Special Librarian ))
 كتابدار محقق: دركتابخانه هاي تخصصي،كتابداري كه وظيفه اصلي او،جمع آوري اطلاعات و مواد ازداخل و خارج ازسازمان است،اعم ازمنابع مكتوب،اشخاص و سازمانهايي كه درزمينه هاي معين،صاحب نظر هستند. اين كتابداران معمولا درزمينه مورد تحقيق خود داراي تخصص بوده و درجه آكادميك دارند.
 دستيار كتابدار:كتابداران نيمه حرفه اي كه دوره هاي كوتاه مدت را گذرانده اند و يا كتابداراني كه درنتيجه سابقه كاردركتابخانه به اين درجه رسيده اند.Librian Assistant))


/ 0 نظر / 88 بازدید