نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:

آرزوي هردانشجوي كتابداري و اطلاع رساني، حضوردراين گردهمايي بزرگ فرهنگ دوستان و علم پروران و عاشقان كتاب است. اين نمايشگاه ازسال 1368 درارديبهشت ماه با حضورصدها ناشر برگزار مي شود. اگر دانشجوي كتابداري و اطلاع رساني باشيد و به اين نمايشگاه نرفته باشيد، گويي همه عمرخودرا به بطالت هدرداده ايد. با تاسيس انجمن علمي درسال 1378 دانشجويان بخش كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شيراز افتخار اين را داشته اند كه 2 سال پياپي ازاين نمايشگاه بازديد نمايند. اميدواريم امسال نيز بتوانيم دراين مكان مقدس حاضرباشيم. البته اگر توانستيم ازموانع كوتاه و بلندي كه برايمان گذاشته اند بگذريم! به هرحال اگر شما امكان رفتن به اين جايگاه عزيز برايتان فراهم نيست سراغ پايگاه اينترنتي آن برويد . سفر الكترونيكي تان خوش!
http://www.tibf.co.ir
نمايشگاه کتاب تهران

/ 0 نظر / 68 بازدید