اين دايرةالمعارف در برزخ نوشته شده است

شانزدهمين ميزگرد كتاب ماه كليات با نقد و بررسى دايرةالمعارف كتابدارى و اطلاع‏رسانى با حضور صاحبنظران و استادان كتابدارى در خانه كتاب برگزار شد. در اين ميزگرد مباحثى پيرامون جلد اول دايرةالمعارف كتابدارى و اطلاع‏رسانى كه به حرف الف تا ژ مى‏پردازد و با همكارى 198 نفر از مشاوران علمى تدوين شده است، مطرح شد.
در ابتداى اين ميزگرد دكتر ناهيد بنى‏اقبال مسؤول كتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسى گفت: كار دايرةالمعارف در ايران ناشناخته است يا حداقل چنانكه بايد شناخته‏شده نيست. دانشجويان رشته كتابدارى غالباً شكايت دارد كه جامعه از رشته كتابدارى آگاهى و شناخت لازم را ندارند و حالا اين مرجع جديد ناآشنا )دايرةالمعارف كتابدارى و اطلاع‏رسانى( در رشته ناشناخته پا به عرصه وجود گذاشته است.
سپس دكتر عباس حرى، سرپرست دايرةالمعارف كتابدارى و اطلاع‏رسانى با اشاره به دشوارى كار دايرةالمعارف گفت: اينكه واقعاً بايد با دايرةالمعارف زيست امر اجتناب‏ناپذيرى است، چون دايرةالمعارف بسيار كند پيش مى‏رود، زمان‏بر است و رنج‏هاى پنهان آن بر همگان آشكار نيست.
دكتر حرى دايرةالمعارف را به مرگ تشبيه كرد و افزود: دايرةالمعارف خودآموزى است و فقط عشق است كه سبب اين اتفاق مى‏شود و براى ارزشگذارى دايرةالمعارف زمان لازم است.
دكتر حرى با اشاره به مشكلات تدوين اين دايرةالمعارف افزود: براى تدوين اين دايرةالمعارف ما بين سه موج قرار گرفته بوديم، موج سنت‏گرا، موج كتابدارى دهه 40 و موج نو كه با الكترونيك همراه شده بود و به اين خاطر براى به كارگيرى مدخل‏ها، اختلاف آرا وجود داشت. در واقع اين دايرةالمعارف در دوره برزخ نوشته شده است.
دايرةالمعارف كتابدارى و اطلاع‏رسانى اثر وحدت‏بخش كتابداران ايران است.
براي خواندن بقيه مطالب ميتوانيد به كتاب هفته، آخرين شماره قبل ازعيد، مراجعه كنيد…

/ 0 نظر / 60 بازدید