تغييرات درشابک

-سازمان بين المللی استاندارها اعلام کرد که ازاول ژانويه ۲۰۰۷ ارقام شابک به ۱۳ رقم تبديل ميشود. به نقل از....

-بخش فهرست نويسی کتابخانه .... مملو ازکتابهايی است درموضوعات مختلف به خصوص درزمينه کتابداری ونيز دامپزشکی وکشاورزی توسط هنديها و به زبان انگليسی نوشته شده است وما بايد ازاين به بعد کتابهای هنديها را هم بخوانيم و دلمان را خوش کنيم که صدها عنوان کتاب درداخل چاپ کرده ايم... هنديها درزمينه نوشتن کتاب هم ازما جلو زدند...

 -تمام پرسنل کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران دراين دوروز به شدت مشغول فعاليت هستند تا غرفه های مربوط به هفته پژوهش را که درکتابخانه مرکزی ايجاد ميشوند سروسامان بدهند. همه باربرگزاری همايشها و آموزش استفاده ازپايگاههای اطلاعاتی و .... روی دوش کتابخانه مرکزی افتاده است. انگارتازه فهميده اند کتابخانه به چه دردی ميخورد؟ حتما میپرسيد که ما توی اين تعطيلات آخرهفته آنجا و توی کتابخانه چه ميکنيم؟ اين سوال فرضی فقط يک جواب دارد: کارورزی!

تجهيز کتابخانه ديجيتالي بين المللي کودکان به ادبيات کودک ايران

سرزمين ما ايران از علي خدايي ، قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب از مهدي آذريزدي و آتش و خرمن از حسين فتاحي و جايزه از محمدرضا سرشار از جمله اين کتابها هستند. به نقل از جام جم

 

واژه «بلاگ» از سوي ناشر لغتنامه بزرگ امريكايي «مريام وبستر» به عنوان برترين واژه سال 2004 برگزيده شد. مريام وبستر مي گويد جستجو براي يافتن معني اين لغت در دوازده ماه گذشته بالاترين تقاضاي كاربران از ديكشنري آنلاين اين انتشاراتي بوده است.
اگرچه پديده وبلاگ متعلق به سال 2004 نيست اما براساس آمارها اين واژه و اين پديده در سال 2004 بيشترين اقبال و توجه را در پي داشته است و حتي... (کليک)

-منابع موثق گزارش کرده اند که دانشجويان نمونه امسال ازبخش کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شيراز برگزيده شده اند. البته گفته اند که اين خبرمحرمانه است ونبايد منتشرشود ولی ديگرمنتشرشد! اسامی اين افراد متعاقبا اعلام ميشود.

-بازهم طی آخرين خبرها قراراست ازاين هفته به بعد درجلسه شورای دانشکده برای تصويب پروپوزال پايان نامه ها استاد راهنما حضور نخواهد داشت و او ازپروپوزال دانشجوی خود دفاع نخواهد کرد. بلکه خود دانشجو بايد دراين جلسه ازحيثيت خود(پايان نامه) دفاع نمايد و سوال پيچ شود. احساس ما براين است که نکند روزدفاع ازپايان نامه هم حضور استاد راهنما منتفی شود؟

-دراين سايت ميتوانيد کتابهای تمام متن رايگان درتمام رشته های مختلف دانشگاهی به دست آوريد. ذخيره کنيد يا ازآنها پرينت بگيريد. بيش از۲۰۰۰ عنوان کتاب تمام متن درقالب پی دی اف دراين سايت موجود است.

www.nap.edu

/ 0 نظر / 68 بازدید