هیچکس یعنی چه کسی؟

پنجشنبه هفته پیش موقعیتی پیش آمد تا در جلسه ارزیابی مراکز خدمات اطلاعات علمی شرکت کنم. جلسه ای که با میزبانی مشترک وزارت علوم و دانشگاه صنعتی شیراز در شهرک صدرا برگزار شد. بعد از مدتها فرصتی شد تا دوستان گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز و نیز همکاران آی اس سی را ببینم. بالاتر از این دیدار والدین بود. این بار بدون همسر گرامی و ملیکا جان! در هنگام پرواز با آقای عمرانی در یک هواپیما بودیم و درباره این طرح صحبت کردیم. صندلی من ردیف 25 بود. انتهای هواپیما. از وقتی که آن حادثه هنگام پرواز رم به ایران برایمان رخ داد دیگر از همه تکانهای پروازی هراس دارم و با تشویش روی صندلی می نشینم. پرواز رفت به شیراز تا حدی نیز تکان داشت و مرا یاد آن پرواز دهشتناک می انداخت. جلسه ای که در دانشگاه صنعتی شیراز داشتیم با مدیریت دکتر منتظر بود. جلسه ای فشرده و پنج ساعته ولی مفید و برای خود من آموزنده بود. در پایان جلسه با آقای دکتر قانع و دکتر علیزاده تا مسیری آمدیم. پرواز برگشت من که جمعه عصر بود خیلی به موقع انجام شد و اصلاً باورم نمیشد درست سر وقت پرواز کنیم. این بار ردیف 7 نصیبم شد. در این پرواز توریست های فرانسوی زیادی بودند که درصد زیادی از صندلی های هواپیما را به خود اختصاص داده بودند. همه مسن بودند و بعضاً خمیده! در این حین که ما منتظر ورود باقی مسافران بودیم یکی دو نفر از مسافران با داد و بیداد به مهمانداران نسبت به گرمای هوا اعتراض می کردند.

-         آقا چقدر گرمه! خفه شدیم!

-         خانم چرا این کولر را روشن نمی کنین!

-         پنجره ها را باز کنید!

-         هیچکس هم صداش در نمیاد!

این جمله آخری خیلی تأمل انگیز بود. این هیچکس کیست؟ چرا باید منتظر بود یک نفر به بحران ها و چالشها برسد و صدایش درآید؟! اینها به کنار، چرا هنوز بسیاری از افراد جامعه بلد نیستند مطالبات خود را به شیوه مناسب و محترمانه بیان کنند؟ پس مفهوم جامعه چیست؟ جامعه متمدن یعنی چه؟ هنوز هم به نظر می رسد کتابخانه های عمومی بیشتر و بهتر از این می توانند از توانمندی خود برای آموزش رفتارهای شهروندی و اجتماعی عمل کنند. اگر خانواده یا نهادهای آموزشی نتوانند چنین رفتارهایی را آموزش دهند و درگیر مسائلی دیگرند این کتابخانه عمومی است که می تواند بهترین نقش را برای تربیت اجتماعی افراد کوچک و بزرگ ایفا کند. ای کاش کتابداران کتابخانه های عمومی بیشتر درگیر این فرایند شوند که بسیار تمدن ساز است.

/ 0 نظر / 204 بازدید