افول سواد رسانه ای

در صفحه اصلی سایت دانشگاه ما، بخشی است که مربوط به سوالات مخاطبان است. این سوالات برای من ارسال می شود تا از طریق روابط عمومی برای مدیران مربوط ارسال کنم و پاسخ را دریافت و مجدداً برای سوال کننده ارسال نمایم. حجم بسیاری از سوالات مربوط به تخلفات برخی مطبهای پزشکی است و گزارشهای مردمی که در این زمینه ارسال می شود و هر بار مجبورم توضیح دهم اینجا دانشگاه علوم پزشکی نیست و شما باید با دانشگاه علوم پزشکی در تماس باشید. برایم عجیب است که با مکافات می آیند و سایت دانشگاه ما را می بینند و بخش ارسال پیام مخاطبان را می بینند اما دقت نمی کنند که چقدر با نیاز اطلاعاتی آنها در تناقض است. هنوز هم معتقدم کسی که دسترسی به اینترنت و ابزارهای ارتباطی گوناگون و تجهیزات پیشرفته ارتباطی دارد الزاماً با سواد اطلاعاتی نیست. گاهی که به تک تک این پیامها جواب می دهم از این قضیه خنده ام می گیرد. گاهی هم پاسخ دریافت می کنم که شگفت زده شده اند که کسی به آنها پاسخ داده و تصور می کردند این بخش پیامها دکوری و نمایشی است!

/ 0 نظر / 145 بازدید