سفر به سرزمین چکمه (بخش سوم)

بالاخره اولین نشانه های همایش را از طریق کاغذهایی که روی تابلوهای مقوایی زده بودند پیدا کردیم. هوا بسیار گرم و شرجی بود. بالاخره میز پذیرش را پیدا کردیم. مسئول ثبت نام چند نفر دانشجو بودند که پیراهن ورزشی با آرم دانشگاه ساپینزا را پوشیده بودند. هزینه ثبت نام را نقدی پرداخت کردیم و رفتیم که در کارگاه های آموزشی شرکت کنیم. کارگاه هایی که من رفتم درباره ترسیم نقشه های علمی با نرم افزار وی او اس ویوور بود که کار عملی هم چاشنی اش داشت. این کارگاهها تا ساعت شش طول کشید و بعد هم شام مهمان کنفرانس بودیم که شامل شیرینی محلی و سالاد و ماکارونی بود. باران بسیار شدیدی می بارید که فکر می کردیم دیگر نمیتوانیم برگردیم هتل! برنامه شام تا ساعت ده شب طول کشید. از آنجایی که درباره اندکی ناامنی در ایتالیا چیزهای زیادی شنیده بودیم با ترس و لرز برگشتیم هتل! صبح روز بعد سخنرانی افتتاحیه بود. ساعت نه صبح سخنرانی افتتاحیه بودیم ولی به خاطر گم کردن مسیر رفت با یک ساعت تاخیر رسیدیم. یکی از سخنرانی ها درباره متن کاوی منابع تاریخی و مشخص کردن سوگیری در منابع اطلاعاتی تاریخی بود و درباره سیر تکامل مجلات و روزنامه های تاریخی در امریکا بحث می کرد. سخنرانی بعدی درخصوص تفاوت پژوهشگر وابسته و مستقل بود. آن روز با خانم مرضیه که در دانشگاه ولورهامپتون که با مایک ثلوال کار می کرد آشنا شدیم و بعد خانم دکتر دیدگاه را هم که مدتی است به دانشگاه یو بی سی کانادا رفته را بعد از مدتها دیدیم. آخرین بار ایشان را هنگام برگزاری همایش التمتریک در دانشگاه شهید بهشتی دیده بودم. شب دیگر از شام خبری نبود! چون خیلی خسته بودیم بعد از پنلهای روز اول برگشتیم هتل برای استراحت...(ادامه دارد)

/ 1 نظر / 104 بازدید
internetcataloger

خوشحالم که بالاخره این آرزوی دیرینه جامه عمل به خود دید. بامید همایشهای خوب دیگر.