ماجراهای تمام نشدنی این رساله

القصه! داستان تا آنجا رسید که دربدر و له له زنان، مشغول شناسایی مراکز آرشیوی و توزیع پرسشنامه ها بودیم. تا اینکه بالاخره طی تماس با آخرین جایی که قرار بود پرسشنامه ها را بگیریم و پیگیری آنها، ندا رسید که از بیخ و بن پرسشنامه تان گم شد و دیگر پیگیر نباشیم! گوشی تلفن حیرت زده ما را نگاه می کرد. بعد از خروج از شوک، گفتیم مشکلی نیست طبیعی است. ماجرا گذشت. تا اینکه... برای دسترسی به آخرین نسخه روزآمد شده یونی مارک، رایانامه ای ارسال کردیم به اخوی گرامی، آلن هاپکینسون و خواستیم این دستنامه را برایمان ارسال کند. سه دقیقه بعد، به جان خودمان راست میگوییم!! سه دقیقه بعد، فایل هفتصد صفحه ایش ارسال شد. هنوز که هنوز است در بهتیم! بهتی اساسی!

 

/ 0 نظر / 76 بازدید