به من چه!

این واژه برای این خلق شده که خیلی چیزها را ندید بگیرید حتی اگر، یک روز کامل فکر شما را مشغول کرد و باعث شد بخش چپ مغزتان به شدت فعال شود. یک به من چه جانانه هم چیز را حل و انرژی های منفی را از شما دور میکند. خیلی سخت است اما گاهی واقعاً لازم است! کمی صبوری، ارام و سخت بودن به قول سهراب، در کنار یک به من چه موقتی و گاهی ندید گرفتن خیلی چیزها، در حدی که از حالت ناک اوت بودن خارج شوید میتواند روز خوب و فعالیت مفید را به شما برگرداند!

/ 0 نظر / 67 بازدید