کتابدارانه ها

همگام با همایش و انتخابات

دو رویداد مهم در پایان سال جاری در حال رخ دادن است. انتخابات انجمن و همایش سازماندهی اطلاعات. دو رویدادی که بی اغراق تاثیرگذارترین وقایع این۵ سال اخیر هستند و کتابداری ایران آماده یک جهش بزرگ به جلوست. طبق آخرین امکاناتی که آقای عظیمی و زین العابدینی در وب سایت همایش گذاشته اند  نامزدهای انتخابات انجمن می توانند در وب سایت همایش برای انتخابات ثبت نام کنند و مشخصات خود را در آن درج نمایند. حتما کسانی که قصد دارند نامزد شوند این لینک را سربزنند و در ضمن ثبت برای همایش هم فراموش نکنید!

http://cep.cua.ac.ir/sem/candidate/input.asp

اینجا هم لیست نامزدهای انتخاباتی است:

http://cep.cua.ac.ir/sem/candidate/list.asp

با سپاس از داریوش علیمحمدی به خاطر این خبر.

تصویر آقایان عظیمی و زین العابدینی در حال کار روی وب سایت همایش:

http://i13.tinypic.com/330se1h.jpg

http://i18.tinypic.com/3z9bfh1.jpg

/ 0 نظر / 63 بازدید