نگاهي به آموزش استفاده كنندگان ازكتابخانه(قسمت اول)

درزبان انگليسي، عبارات Library Instruction,Bibliographic Instruction,User Education براي آموزش استفاده ازكتابخانه به كارميروند. ريشه اين نوع آموزش درامريكاست و به حدود180 سال قبل برميگردد.هدف اوليه اين بود كه دانشجويان بتوانند با استفاده كافي ازمنابع اطلاعاتي و بهره گيري درست ازاطلاعات درانجام تكاليف خود موفق باشند. دراواخر قرن 19، عده اي انتقال اطلاعات را چندان درست نمي دانستند و بيشترين تاكيدشان برايجاد و توسعه مهارتها دردانشجويان بود. رابينسون درسال 1880 ازدانشجويان ميخواست كه به راستي پژوهشگر باشند و با كمك اساتيد و كتابداران دانش خودرا افزايش دهند و به پژوهش بپردازند.
دراوايل قرن بيستم، ويليام دبليو بيشاپ و ويليام اف پول، رهبري نهضت تجديد حيات آموزش استفاده ازكتابخانه را برعهده گرفتند. انديشه هاي آنها عبارت بوداز:
تبديل دانشجويان به يادگيران مستقل و روشن كردن نقش كتابخانه دردانشگاه.
ازسال 1907 تا 1920 آموزشها به صورت سطحي بود. ازسال 1932 تحول درآموزش استفاده ازكتابخانه صورت پذيرفت. دردهه هاي 1960 و 1970 تاكيد برمهارتهاي دسترسي و ابزاركتابشناختي بود. باتشكيل برنامه تبادل آشنايي با كتابخانه،LOEX ، درسال 1973 آموزش كتابخانه اي گام بزرگي درجهت كسب اولويت هميشگي درحرفه برداشت. ادامه دارد...


سپيد، كتابخانه اي براي نابينايان:

38882928


نرم افزاركتابخانه سپيد، با فراهم كردن امكانات يك كتابخانه الكترونيكي بريل فارسي و گسترش شبكه آن براي تمام نابينايان سراسر كشورامكان افزودن كتب جديد به مجموعه هاي نابينايان تبادل كتاب و غني سازي مراكز اطلاعاتي را براي نابينايان فراهم ميكند.امكان مشاهده ليست و مشخصات كتابها، ليست بخشها،زيربخشها،اطلاعات تكميلي كتاب(شامل نويسنده، مترجم،ناشر،موضوع و …)، جستجو براساس متغيرهاي گوناگون و نيز مطالعه متن كامل كتاب به صورت صوتي و بريل وجود دارد.منبع اين خبرهم نشريه عصرارتباط بود.


عبدالحسين آذرنگ:


دولت براي توسعه‌ي همه‌جانبه بايد به تقويت رسانه‌هاي داخلي بپردازد.اولين كاركرد رسانه‌ها در خبررساني و آگهي‌دهي به مخاطبان است، بنابراين اگر رسانه‌اي نتواند به دلايل موانع و محدوديت‌ها به انتقال اطلاعات و اخبار بپردازد در واقع در جامعه هيچ‌گونه تأثيري نخواهد داشت. ادامه مصاحبه در ايسنا.


-تا اجلاس سالانه ايفلا چيزی نمانده است.۲۲ تا ۲۷ آگوست.يعنی حدود۱۴ روزديگر.ببينيد که درآرژانتين چه برنامه هايی برای اين روزبزرگ تنظيم شده است.

/ 0 نظر / 59 بازدید