گفتا خموش حافظ

كتابي با عنوان «ديوان حافظ» به زبان انگليسي ازسوي يك مؤسسه انتشاراتي ايراني منتشر شده است كه هيچ كدام از شعرهاي اين مجموعه، متعلق به خواجه شمس‌الدين محمد حافظ شيرازي نيست. گويا اين مجموعه قرار است با همين نام در خارج از كشور توزيع شود. عناوين برخي شعرها نيز قابل توجه است: ”چه كسي به گربه‌ي من غذا خواهد داد؟”، ”بيا بخوريم”، ”بدون برس كشيدن موهاي من”، ”آيا بس نمي‌كني؟”، ”چرا ما مستانه فرياد نمي‌كشيم؟”، ”وقتي بيدار مي‌شوي” و... معلوم نيست که چه کسی به اين کتاب مجوز داده تا منتشرشود. ماجرا کی بود کی بود من نبودم تکرارميشود.

همايش فرامتن و فرارسانه

شانزدهمين همايش درباره فرامتن وفرارسانه: مفاهيم و ابزارها درحمايت ازکارگران دانش درکشوراتريش روزهای ۶تا۹سپتامبر۲۰۰۵ برگزارميشود.برای مشاهده فراخوان اينجا را کليک کنيد.

کار کارانگليسهاست

کتابخانه ملي انگليس 50 هزار عنوان اثر درباره ايران و فرهنگ ايراني دارد که حدود 25 هزار اثر از اين ميان به زبان فارسي تعلق دارد.
دبير حقوقي کتابخانه ملي انگليس با اعلام اين مطلب به ستاد خبري گشايش ساختمان جديد کتابخانه ملي گفت : کتابخانه ملي انگليس 150ميليون عنوان کتاب به زبانهاي مشهور دنيا دارد و هر ساله 4ميليون عنوان کتاب به منابع آن افزوده مي شوند. جام جم

توزيع 500 هزار کتاب به زبان ساده براي زنان روستايی

مرکز امور مشارکت زنان در اين زمينه تاکنون 70 ميليون تومان اعتبار هزينه کرده است که تاسيس کتابخانه تخصصي زنان در مرکز امور مشارکت و ايجاد يک بخش خاص در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران با موضوع زنان از اين جمله است. وي برحمايت از زنان ناشر ، مولف و نويسنده تاکيد کرد و گفت : مرکز امور مشارکت زنان در جهت رشد کتابخانه هاي سراسر کشور نيز با هدف افزايش کتاب در اين کتابخانه فعاليت کرده است. جام جم. باتشکرازآقای زين العابدينی.

يک کارپژوهشی ازمرکزاطلاعات و مدارک علمی

اين مرکزبا توزيع پرسشنامه هايی بين اعضای طرح غديردرنظردارد کيفيت طرح غدير-عضويت فراگيررا ازديدگاه اعضای آن بسنجد.دراين پرسشنامه سوالاتی ازجمله روشن بودن مقررات عضويت و استفاده ازتسهيلات طرح-سرعت فرآيند عضويت درطرح-اطلاع رسانی درمورد وجود اين طرح-راهنمايی توسط کتابخانه های مبدا و نيز مقصد-اشتياق کتابخانه های مقصد برای شرکت دراين طرح و کمک به مراجعان و ... ازجمله پرسشهای مطرح شده هستند.طرح غديراگرازطرف کتابخانه های مقصد پشتيبانی شود و اين نکته به آنها يادآورگردد که اين طرح فقط شامل امانت دادن سه کتاب نيست بسيارکارآمد و مناسب برای دانشجويان و پژوهشگران خواهدبود. 

 ساخت لوح فشرده‌ي كاغذي در ژاپن

ساخت اين ديسك‌ها مژده‌اي براي كارشناسان محيط زيست است چرا كه به كمك آن‌ها، در استفاده از 1200 درخت كه براي چاپ كردن داده‌هاي ذخيره شده بر روي اين ديسك‌ها است صرفه‌جويي مي‌شود. كاربر مي‌تواند هر برچسبي را مستقيما روي ديسك چاپ كرده و اطلاعات را با بريدن كاغذ با قيچي مرتب كند. اين ديسك‌ها ظرف چند سال وارد بازار مصرف خواهند شد.ايسنا

سرعنوانهای موضوعی و چالشهای مربوط به آن

امروزيک سميناردرزمينه اينکه چرا درسرعنوانهای موضوعی فارسی درتقسيمات فرعی پس ازذکردوره سال هم آورده شده و اينکه درسرعنوانهای موضوعی کنگره اين کارصورت نگرفته و تناقضات موجود درسرعنوانهای موضوعی فارسی بحث شد. مثلا اينکه چرا گفته ميشود: ايران-جنگ ايران و عراق-۱۳۵۹-۱۳۶۷. چکيده اين سميناررا بعدامنعکس ميکنيم. ارائه دهنده سمينارخانم بهمنی دانشجوی کارشناسی کتابداری بودند. ايشان توصيه هايی هم به کتابخانه ملی داشتند که درنوع خود منطقی و جالب بود.دکترکوکبی و دکترفرج پهلو هم دراين گردهمايی حضورداشتند.

شماره جديد فصلنامه های مربوط به کتابداری

شماره های پائيز و تابستان فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی و نيزفصلنامه کتاب منتشرشدند. فصلنامه کتاب در۳۶۳ منتشرشده است. دراين شماره مطالبی جالب مثل هميشه و پرباربه چشم ميخورند. ارزيابی کتابخانه دانشکده ادبيات دانشگاه شهيدچمران-ايکس ام ال و کاربردآن درکتابخانه ها-يادگيری فعال-گزارشی درباره همايش ايفلا۲۰۰۴-ميراث فرهنگی ديجيتالی-شاپا و... ازجمله مقالات اين شماره هستند. درفصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی نيزدرزمينه پارادايم و بازيابی اطلاعات-هسته دوبلين کور-جغرافيای فرارمغزها-پژوهشی مربوط به واژگان نوشتاری کودکان-دانشورز يا کتابدار و ... مطالبی دراختيارخوانندگان ميباشد. دريادداشتهای آتی خلاصه برخی مقالات را منعکس ميکنيم. البته ميتوانيد برای مشاهده فهرست مندرجات فصلنامه کتاب ازسايت مجلات فارسی استفاده کنيد.

برگزاری نمايشگاه تخصصی ادبيات کودک ونوجوان

همزمان با برگزاري همايش بررسي مسائل كتاب كودك و نوجوان در ايران، نه مايشگاه تخصصي ادبيات كودك در جشنواره كتاب كودك و نوجوان در شهر كرمان برپا مي‌شود. اين نمايشگاهها با موضوعاتي همچون: كرمان در ادبيات كودك و نوجوان، كتابهاي دفاع مقدس براي كودكان و نوجوانان، ادبيات عاشورايي براي كودكان و نوجوانان، كتابهاي اقتباسي براي سينما و تئاتر كودك و نوجوان، ادبيات كهن و عاميانه براي كودكان و نوجوانان، شعر نوجوان، كتابهاي تئوريك ادبيات كودك و نوجوان، كتابهاي طنز براي كودكان و نوجوانان و پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي با موضوع ادبيات كودك و نوجوان به مدت يك هفته در شهر كرمان برگزار خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 66 بازدید