معرفي سايت

اگر يك روزي در كتابخانه نشسته بوديد و با خيال راحت، مشغول مطالعه و فعاليت بوديد و يك نفر آمد ودرباره گياهان و خزه ها اطلاعاتي به صورت آنلاين خواست و تقاضاي معرفي يك سايت را ازجانب شما نمود، كافي است كه اين سايت را با مشخصاتش به او معرفي كنيد تا حسابي بمباران اطلاعاتي شود.
http://plants.usda.gov/
اين سايت توسط بخش كشاورزي ايالات متحده حمايت مي شود و مي تواند به عنوان يك پايگاه اطلاعاتي ملي براي گياهان محسوب شود. اين سايت، اطلاعات استانداردي را درباره گياهان آوندي، خزه ها، گياهان مخمر و گلسنگهاي ايالات متحده و خاكهاي آن و… فراهم مي آورد. اين سايت، همچنين، شامل اسامي، نشانه هاي گياهان، اطلاعات به صورت آماري و فهرستوار، و نيز چكيده، تصاوير گياهان و پيوندهايي مربوط به سايتهاي مرتبط و مرجع، اطلاعات درباره محصول و نيز ابزار خودكار ارائه مي شود.


/ 0 نظر / 64 بازدید