موانع پيشرفت كتابداري

يكي از اراشد(آٌقاي مهدي محسني)، درزمينه عنواني كه ذكر شده است كنفرانسي را ارائه داد كه ما درچند خط خيلي كوتاه آنرا منعكس مي كنيم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نياز به اطلاعات، فرد را برمي انگيزد.به دنبال آن جامعه هم برانگيخته مي شود. جامعه نياز به هضم اطلاعات دارد.دراين ميان، كتابدار وسيله اي است جهت انتقال اطلاعات به اجتماع. بايد درنظر داشت كه هيچ چيزي قادر نيست به چيز ديگر ارجاع دهد.تنها مغز آدمي است كه ازعهده اين كار برمي آيد. به اين ترتيب، كتابدار بايد ذهن افراد جامعه را  ونيز محتواي فكري جامعه را بشناسد.كتابدار بايد همه عناصر انتقال و ارتباط را بشناسد. دراينجا مشخص مي شود كه عدم آگاهي ازمعرفت شناسي مي تواند كه بزرگترين مانع پيشرفت كتابداري باشد.يعني آگاه نبودن كتابدار ازمباني و ماهيت كتابداري. اگر كتابدار به اين معرفت دست نيابد، ازجامعه هم نمي توان انتظار داشت كه منزلت كتابداررا بشناسد.يك كتابدار بايد با قدرت خلاقيت خود، فلسفه كتابداري را براي جامعه بيان نمايد. كتابدار بايد درافراد جامعه، انگيزه هاي مطالعه را به وجود آورد و سبب پايه ريزي عادت مطالعه دربين افراد جامعه شود.يك كتابدار بايد دانشمند باشد نه فقط براي ديگران، بلكه براي خود علم. درپايان اين نكته را بايد ذكر كرد كه زماني كه يك دانشجو دوران تحصيلش تمام شود و نداند كه چگونه بايد ازمنابع كتابخانه اي استفاده كند، كتابدار بايد خودش را سرزنش كند كه چرا اين نياز بالقوه را برآورده نكرده است.

 

 

/ 0 نظر / 93 بازدید