دکتر رضایی هم عازم فرصت مطالعاتی شد

آقای دکتر رضایی شریف آبادی برای گذراندن یک فرصت کوتاه مدت مطالعاتی 16 آگوست که سه روز پیش بود اگر اشتباه نکنیم 25 مرداد عازم کانادا شدند. برای ایشان آرزوی موفقیت داریم و منتظر اخبار تازه و اطلاعات روزآمد از ایشان هستیم.

دکتر خسروی هم رفت...

خبر را که شنیدیم باورمان نمی شد. دکتر خسروی؟! استعفا؟! مرد مدیر هم رفت.. به همین راحتی یک مدیر کتابدار را از دست دادیم. به همین سادگی با رفتنش موافقت شد. یک کتابدار از صحنه خارج شد تا جای غیر کتابداران باز شود. آقای دکتر خسروی عزیز هرجا هستید در دل ما کتابداران جای دارید. کاش...کتابداران مدیر بسیار نادرند. کاش قدر مدیران ارزنده خود را بهتر بدانیم.

/ 0 نظر / 62 بازدید