استانداردهای خدمات مرجع(بخش سوم)

 

استاندارد چهارم:دانش منابع و خدمات اطلاعات را توسعه دهيد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

   براي تقويت و پيشبرد دانش منابع و خدمات اطلاعاتي،به مطالعه رسمي و غيررسمي بپردازيد.

 دركارگاههاي آموزشي و همايشها حضوريابيد و اطلاعات خودرا دراختيار سايرهمكاران قراردهيد.

با منابع و خدمات و ابزارهاي جديد مرجع آشنا شويد و آنها را آزمايش كنيد.

 

استاندارد پنجم: براي راهنمايي كاربران و كمك به آنها پيوندهاي وب را ايجاد كنيد و توسعه دهيد.

  درصورت لزوم، انتشارات درون سازماني را درقالبهاي چاپي و الكترونيكي، اصلاح و ايجاد كنيد.

  ازطريق وب سايت كتابخانه، به صورت الكترونيكي، كاربران را راهنمايي كنيد.

    به منابع مناسب دروب، پيوندهايي را ايجاد كنيد.

ادامه دارد...

 درضمن به اين خبر هم توجه کنيد.آقای ابراهيم شاهی طی گفتگويی با خبرگزاری مهر بيان داشت: نمايشگاه کتاب تهران بازده لازم را برای دانشگاهها ندارد.

ادامه گفتگو را درسايت خبرگزاری مهر ازنظربگذرانيد.

درضمن يک مطلب ديگر.اگر يادتان باشد سال گذشته درباره جريمه درکتابخانه ها مطلبی داشتيم که قراربود ادامه داشته باشد.ادامه آنرا درکتابداران جندی شاپور مطالعه فرمائيد.

/ 0 نظر / 56 بازدید