درگیر پایان نامه

دیگر وقتی نمانده..باید زودتر تمام شود..زودتر..

۵ شنبه را فراموش نکنید

۵ شنبه این هفته یعنی ٢٨ خرداد ماه آخرین کارگاه انجمن کتابداران ایران در فصل بهار برگزار می شود. مدرس این کارگاه آقای دکتر جمالی مهمویی و موضوع آن درباره لاگ فایلهاست. این کارگاه از هشت و نیم صبح در مرکز اسناد واقع در اتوبان حقانی برگزار می شود. آقای دکتر جمالی به صورت خاص و در پایان نامه خود برروی تحلیل لاگ فایلها کار کرده اند. لاگ فایلها دارای ارزش افزوده اطلاعاتی هستند که تحلیل آنها داده های ارزشمندی را ارائه می کند و جالب اینجاست که بسیاری از مراکز لاگ فایلهای خود را حذف می کنند. به هرحال توصیه می شود که کارگاه فردا را از دست ندهید.

/ 0 نظر / 61 بازدید