سعید، کوچولوترین کتاب خوان فامیل

دوستان خانوادگی ما، سعید کوچولو را می شناسند. پسرک باهوش خانواده. اگر کمی با سعید گرم صحبت شوی، احساس می کنی که ده ساله نیست و بیش از سنش درک دارد. به شدت پیرو تفکر انتقادی است و هرچیزی را راحت قبول نمی کند. البته گفتنی است که هوش سعید، به خاله اش رفته است. مدتی است که سعید خان ملقب شده به کرم کتاب! برای اینکه تمام کتابهای غیر درسی اش را با شوق و ذوق مطالعه می کند. در سکوت و آرامش کامل، در حالیکه یک لیوان شیر و یک بشقاب بیسکویت دستش است، شروع به خواندن عمیق می کند. در مدت ده روز همه کتابهای نیکولا را خوانده. تا حالا هم هرچه کتاب از نمایشگاه کتاب امسال خریده بود، با دقت و سرعت خوانده است و حالا باز تشنه خواندن است. دایره لغات سعید بیشتر شده و باز هم عطش بیشتری برای خواندن دارد. اگر این سعیدها در جامعه مان زیاد بودند دیگر غمی نداشتیم.. حقوق شهروندی رعایت می شد، دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه، کتاب خوان بودند و اهل کتابخانه و خیلی چیزهای دیگر...کاهش همه یک جوری کرم کتاب بودیم...ولی فقط داشتن این کرم، دوای درد ما نیست... پس چیست؟! بگذریم. بازهم ذکر مصیبت می شود.

/ 0 نظر / 66 بازدید