فصل خزان، فصل دفاع

امروز صبح با آقایان علی منصوری و فرامرز سهیلی چت میکردم. میپرسیدم چرا هیچ خبری از شما نیست؟ کجایید؟ چه میکنید؟ کی دفاع میکنید؟ خلاصه چند دقیقه ای گپ زدیم. مشخص شد ماه و در کل، فصل دفاعیه های دکتری در اهواز است. ظاهرا خانم پشوتنی زاده، آقای سهیلی و آقای منصوری به ترتیب در این ماه و ماههای آتی از رساله دکتری خود دفاع میکنند. برایشان آرزوی توفیق داریم.

/ 0 نظر / 72 بازدید