وقتی که خوابند

کتابداری تعریف میکرد که برای دسترسی به برخی بانکهای اطلاعاتی تخصصی، مدتها بود در سازمان مادر، اطلاعیه های گوناگون نصب کرده بودیم و از طریق ایمیل تخصصی کتابخانه هم برای همه کاربران اطلاع رسانی شده بود که میتوانند از بانکهای اطلاعاتی موجود استفاده کنند. ولی باز شاهد استقبال کم کاربران از این بانکها بودند. تا اینکه روزی یکی از کاربران در گفتگو با کتابدار، متوجه اشتراک این بانکها شد و با هیجان گفت که چرا به ما خبر نمیدهید؟! چرا هیچ اطلاع رسانی انجام نمیشود؟! کتابدار در پاسخ گفته بود که یعنی شما ایمیلهای کتابخانه را نمیخوانید؟ اطلاعیه های روی تابلو را نمیخوانید؟! کاربر پاسخ داده بود که راستش ما ایمیلهای ارسالی از کتابخانه را پاک میکنیم! چون فکر میکنیم مورد خاص به درد بخوری نیست که بتوانیم از آن بهره بگیریم. بیشتر ایمیلهای ارسالی از سوی بخش آموزش را میخوانیم که معمولاً در برگیرنده اخطار و خبرهای خاص است. این است که توجهی به اطلاعیه های ارسالی کتابخانه نداریم!کی مقصر است؟! کتابدار؟ کاربر؟ آموزش؟ رفتار نادرست اطلاع یابی؟ بی توجهی ما به اطراف؟شاید این دومورد آخری بیشتر صحیح باشد. خیلی از ما عادت نداریم از همه حواس خود برای کسب اطلاعات از محیط اطراف استفاده کنیم. شاید هم بلد نیستیم. البته هرچقدر هم کتابدارها در این مورد تلاش کنند باز هم برخی کاربران دچار مشکل خواهند شد و همه چیز را هم به گردن کتابخانه خواهند انداخت. مجموعه ای از عوامل از خانواده گرفته تا جامعه و آموزشگاه و دانشگاه و غیره باید در جهت هدایت رفتارهای اطلاع یابی و تمرکز در اطلاع یابی افراد گام بردارند. شاید دیگر برخی کاربران بیشتر به محیط اطراف دقت کنند.

/ 0 نظر / 83 بازدید