پیش دفاع پروپوزال دکتری

عصر امروز دانشجویان دکتری کتابداری و اطلاع رسانی-دوره نخست ورودی ۱۳۸۴- دانشگاه شهید چمران اهواز از موضوعات پیشنهادی خود برای پایان نامه دکتری در گروه کتابداری و اطلاع رسانی این دانشگاه دفاع کردند. کلیات موضوعاتی که این دانشجویان به عنوان پروپوزال مقدماتی و پیشنهادی پایان نامه های خود مطرح کردند به این شرح است:

خانم مکتبی فرد در حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان

آقای زین العابدینی در حوزه کنترل مستند

آقای حیدری در حوزه فلسفه و مبانی کتابداری و اطلاع رسانی

پس از تایید موضوع و موفقیت در این مرحله دانشجویان باید پروپوزال نهایی خود را ارائه کنند.  برای این عزیزان آرزوی توفیق داریم.

/ 0 نظر / 69 بازدید