فرهنگ پاسخگويي به پرسشنامه - طراحي پايگاه خودكار طراحي و نظرسنجي

فرهنگ پاسخگويي به پرسشنامه هاي تحقيقاتي در هر كشور را مي توان توجه آن جامعه به امر تحقيق و فعاليتهاي پژوهشي در سطوح مختلف دانست. با وجود اينكه استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوري اطلاعات در روش پيماشي خود داراي محدوديتهاي اجتناب ناپذيري است، اما اين محدوديت را مي توان تا حدود زيادي از طريق بيان اهميت پژوهش و وابستگي پاسخهاي مخاطبان به نتايج تحقيق(حداقل در ميان متخصصان كتابداري و اطلاع رساني) از ميان برداشت.
شايد ما هم در برخورد با يك پرسشنامه وقت و حوصله لازم را در پاسخگويي دقيق و سنجيده به سئوالات مطرح شده نداشته باشيم. اگر بدون دقت به سئوالات پرسشنامه پاسخ داده شود، نتايج تحقيق روايي لازم را نخواهد داشت. عدم بازگشت پرسشنامه ها نيز از مشكلات ديگري است كه ظاهرا در ايران محققان به آن عادت كرده اند. اگر هنگام پاسخگويي يا دريافت يك پرسشنامه خودمان را جاي محقق بگذاريم و به خود بگوييم كه شايد يك روز من هم بخواهم تحقيقي را مبتني بر پرسشنامه انجام بدهم، مي توان اين فرهنگ را گسترش داد.
برخي از مشكلات نظير پست كردن پرسشنامه براي مخاطب، پست كردن پرسشنامه از سوي پاسخ دهنده براي محقق، نداشتن وقت كافي براي بررسي دقيق سئوالات مطرح شده و ... مشكلات بسياري را براي محققان بوجود آورده است.
اينجانب در خلال چند تحقيق با چنين مشكلاتي مواجه شدم و در فكر رفع برخي از محدوديتهاي گردآوري اطلاعات توسط پرسشنامه افتادم. از اين به فكر طراحي "نرم افزار خود كار طراحي و نظرسنجي پرسشنامه هاي تحقيقاتي تحت وب" افتادم. از طريق اين پايگاه محققان مي توانند به صورت پيوسته به طراحي پرسشنامه خود در محيط وب بپردازند و مخاطبان را از طريق پست الكترونيكي يا سايت وب مطلع سازند. پاسخ دهندگان نيز قادر خواهند بود با مراجعه به سايتي مشخص به صورت پويا و پيوسته به سئوالات پاسخ دهند. به اين ترتيب محقق مي تواند سريعا پاسخهاي مخاطبان را گردآوري كند و به گزارشهاي آماري كه توسط نرم افزار ارائه مي شود دست يابد.
به اين ترتيب مشكلات پست پرسشنامه و عدم دريافت يا برگشت آنها تا حدود زيادي از ميان برداشته مي شود و محقق مي تواند به سرعت و دقت به گردآوري اطلاعات بپردازد.
در آينده نزديك جزئيات بيشتري در مورد نرم افزار ارائه خواهد شد. اميد است اين نرم افزار به فرايند تحقيقات پرسشنامه اي در كشوركمك نمايد.
كيوان كوش
منبع:وبلاگ انجمن كتابداران ايران
كتابدار دات كام

/ 0 نظر / 66 بازدید