پاییزانه اهواز

و باز رسیدیم به اهواز. و باز باد گرم شرجی و تجدید خاطرات تلخ و شیرین گذشته. شاید اهواز تنها شهری باشد که رنگ پاییز را هرگز نمی بیندو هیچوقت نمیشود تا لذت شنیدن صدای خش خش برگها را در پاییزانه اش ببرید. همان اتاق و همان میز و همان وایت برد دست نخورده. دفاع از پروپوزال باعث شد تا دوباره اتاق بدون پنکه را تجربه کنیم. امروز هم جلسه دفاعیه یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه چمران برگزار شد. آقای مختارپور. ایشان روی کتابخانه های حوزه های علمیه استان خوزستان کردند. رساله ایشان با درجه عالی پذیرفته شد. شنبه هفته ای که امروز تمام می شود نیز آقای شمس از رساله خود دفاع کرد که ایشان هم نمره عالی گرفت. به هرحال در دانشکده هنوز همه چیز زنده است و دست نخورده باقی مانده. البته به جزتغییر دکوراسیون کتابخانه و کولرهای جدید.

/ 0 نظر / 66 بازدید