خندوانه بدون کتابدار

دیشب آخرین فصل برنامه خندوانه را دیدم. نه به خاطر اینکه همیشه دنبالش می کنم به خاطر اینکه آخرین برنامه بود و میخواستم ببینم آخرین برنامه را چطور ارائه می کنند. طی این سالهایی که خندوانه از سیما پخش می شد انتظار داشتم حداقل یک جلسه بحثی راجع به کتابخانه ها و کتابداران باشد و از یکی دو استاد پیشکسوت یا کتابدار بزرگ ایران زمین دعوت کنند. حتی یکی دو بار از طریق پیامک پیشنهاد این کار را به برنامه سازان دادم ولی به هر دلیل، وقعی نهاده نشد. به هرحال، امیدوارم اگر قرار بود مجدداً در آینده این برنامه در فصلی جدید شروع شود قسمتی هم به کتابداران و کتابخانه ها اختصاص یابد.

/ 0 نظر / 125 بازدید