یک پرونده طلسم شده

نمی دانم چه طلسمی این پرونده ارتقاء را بسته! دو سال است در حال جمع کردن مدارک و مستندات هستم و تقریباً مرداد ماه تمام روزهای تعطیلاتم را آمدم دانشگاه تا غیر ازکارهای روزانه، پرونده ارتقاء خود را تکمیل کنم و تحویل کارشناسان بدهم. بعد از دو سه بار برگشت خوردن از سوی کارشناسان، بالاخره نسخه مورد تاییدشان تهیه شد! تازه اول بسم الله بود. باید داوران را مشخص می کردند. ولی از بخت نامراد، درست برخورد کردیم به دورکاری ها و تعطیلی مجدد حضور فیزیکی در دانشگاه ها. ایجاد مجله و گرایش جدید و خیلی توسعه های دیگر به این ارتقاء گره خورده. کی قرار است طلسمش باز شود نمیدانم. فقط خدا میداند.

/ 0 نظر / 118 بازدید