موتور كاوش براي جستجوي تصاوير

موتور كاوش كوربيس، يك ابزار جستجوي تصاوير ميباشد. اين موتور بسيار قوي، درتمام زمينه هاي ممكن، به كاربران فقط تصوير، تصاوير با كيفيت عالي، ارائه ميكند. البته يك مساله، رعايت شدن قانون حق مولف درفرآيند بازيابي تصاوير، ميباشد به گونه اي كه هنگامي كه تصويري را بازيابي ميكنيد، برروي تصوير، آرم كوربيس حك شده است. براي رفع اين مشكل، ميتوانيد دراين سايت ثبت نام كنيد. كوربيس، درزمينه كتابخانه ها و كتاب، تصاوير جالبي ارائه ميكند.
آگهي استخدام كتابدار
به نقل ازهفته نامه بازار كار، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سبزوار جهت تامين نيروي انساني خود، يك نفر كتابدار را با تحصيلات فوق ليسانس كتابداري و اطلاع رساني استخدام ميكند. متقاضيان هرچه سريعتر مدارك خودرا به اين نشاني ارسال كنند: سبزوار-خيابان اسدآبادي-ساختمان مركزي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سبزوار كارگزيني امور استخدام.
فلش بك
آيا ميدانيد كه دريكي ازدانشگاههاي كشور به دانشجويان يكي ازرشته ها، كتاب… كه همه ما درمقطع راهنمايي آن را گذرانده ايم، تدريس ميشود؟
شنود ناخودآگاه
يكي ازمراجعان كتابخانه…. درحال گفتگو با كتابدار اين كتابخانه بود كه براي وي درحال جستجوي مطلب مورد نظرش بود. اين مراجعه كننده ازاين گلايه داشت كه چرا بچه هاي كارشناسي يا دبيرستاني را به اين كتابخانه راه مي دهند و نمي گذراند اعضاي هيات علمي به كسب اطلاعات سودمند خود بپردازند؟ وي اظهار ميداشت كه اين افراد اصولا فقط براي سرگرمي و نظايري ازاين قبيل به كتابخانه مي آيند و نياز چنداني به پايگاه اطلاعاتي ندارند. بهتراست كه بخش مربوط به آنها ازاعضاي هيات علمي سوا شود يا اينكه اصلا آنها را به كتابخانه راه ندهند. البته كتابدار مزبور درابتدا بيان داشت كه بالاخره هركسي به اطلاعاتي نياز دارد و بايد اين اطلاعات را تامين كرد ولي گويا بعد به همنوايي با خانم دكتر… پرداخت و از مشكلات خود درزمينه برخورد يا به زبان عاميانه تر، سروكله زدن با دانشجويان كارشناسي و سطوح پائين تر، پرده برداشت…. به هرحال، دراينجا مشخص ميشود كه نظريه هاي خدمات مرجع كه بزرگان رشته ما سالها پيش بيان كرده اند چقدر اهميت دارند، توجه به اين نظريه ها و رويكردهاي بنيادين كتابداري و اطلاع رساني، ميتواند درحل اين مشكلات بسيار مؤثر باشد. درضمن، به شما اطمينان ميدهيم كه گفتگوي اين مراجعه كننده با كتابدار كتابخانه، صرفا انعكاس يك شنود ناخودآگاه بود و نه چيز ديگري!
383850117
رقيبي گمنام براي ژول ورن
يك كتاب نادرمتعلق به سال 1892 كه اختراع قطارهاي سريع السير، ساعتهاي مچي ديجيتالي و نيز تلويزيون را پيش بيني نموده بود روز گذشته به قيمت هزار و دويست يورو به فروش رسيد. اين كتاب كه تحت نام زير
J.A.C.K. Golf in the Year 2000 or What We Are Coming To”, by Jack McCullog توسط يك اسكاتلندي گلف باز كه جك مك كولو درسال 1892 نوشته شده بود به يك كلكسيونر آمريكايي فروخته شد. دراين كتاب، پيش گويي هاي جالبي صورت گرفته بود، ازجمله اينكه نويسنده كتاب پيش بيني كرده بود درآينده زنان همانند مردان لباس خواهند پوشيد و دركارهاي تجاري مشاركت ميكنند، امري كه درقرن 19 نكوهيده بود. به وجود آمدن كارتهاي مخصوص گلف ازديگر پيش گويي هايي اين نويسنده بوده كه حقيقتا درسال 1980 به وجود آمد. تلويزيون را به عنوان شيشه اي كه هرچيزي را ميتوان ازدرون آن ديد، ذكر شده بود و نيز اختراع ساعتهاي ديجيتال با زنگهاي مختلف، توصيف شده اند. داستان كتاب درباره يك گلف بازاست كه درقرن 21 درمسابقات گلف شركت مي كند واين كتاب، مسائل فني و اجتماعي آن دوره را شرح مي دهد. به نقل از
خبري ازكتابخانه ملي ايران
معاون كتابخانه ملي ايران تاكيد كرد: افتتاح ساختمان جديد كتابخانه ملي به لحاظ وسعت و ساير امكانات، ايران را جزو كشورهاي نادر جهان نظير بريتانيا و فرانسه به لحاظ ساخت كتابخانه ملي قرار مي‌دهد.
دكتر فريبرز خسروي با اشاره به اين كه هم اكنون اطلاعات ديجيتالي، زمان و مكان را در هم شكسته و دسترسي به اطلاعات را در هر شرايطي ممكن ساخته است، گفت: سرمايه‌گذاري در حوزه كتاب، كتابخواني، فرهنگ و... زمينه‌ساز حركت كشور به سوي جهاني شدن اطلاعات است.
دكتر خسروي با تاكيد بر نقش كتاب به عنوان سفير فرهنگي ملت ايران، اذعان داشت: كتاب، پيام‌رسان نويسنده و فرهنگ كشور بوده و كتابشناسي‌هاي ملي نيز در اين حوزه تدوين مي‌شوند، در اين زمينه ايران جزو اولين كشورهايي است كه C.D ‌هاي كتاب‌شناسي را منتشر كرده است.
وي در پايان افزود: به‌علاوه بيش از 300 هزار نمايه ملي مقالات، در سطح كشور و جهان در حال انتشار است. منبع

/ 0 نظر / 73 بازدید