استخدام کتابدار

يک مرکزتحقيقاتی کاردان کتابداری استخدام می کند. متقاضيان ميتوانند مشخصات و مدارک خودرا به نشانی زيرارسال کنند: تهران-صندوق پستی ۴۶۴۴-۱۹۳۹۵

وب سايت جديد کتابخانه ملی

پس ازمدتها انتظار بالاخره اين وب سايت افتتاح شد. ازآقای ساجدی به خاطراطلاع رسانی به موقعشان سپاسگزاريم.

سوالات آزمون دکترا(۲)

ذخيره و بازيابی اطلاعات

۱- در نظریه ربط از دول مدل استنباطی و رمزی سخن رفته است.ضمن بحث درباره هر یک ، نظر خود را درباره آنها بیان کنید؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 2- هوش مصنوعی و کاربرد آن را در بازیابی اطلاعات چگونه ارزیابی می کنید؟(استدلال کنید)

 

3- هر چند در نمایه سازی ارجاع از اصطلاح اعم به اصطلاحات اخص و بالعکس متداول است ، در فهرست های موضوعی کتابخانه ها ارجاع از سرعنوان اعم به سرعنوان های  اخص مرسوم است.برخی صاحب نظران مزایایی برای ارجاع از سرعنوان اخص به سرعنوان اعم قایلند و برای توجیه سودمندی آن دلایلی ارائه می کنند.در این زمینه بحث کنید؟

 

 4- ویژگی " چهریزه ای و ترکیبی" رده بندی دهدهی دیوئی با چه تمهیداتی حاصل شده است و این ویژگی چه امکاناتی را برای این رده بندی فراهم کرده است؟

 

 5- مزایای مدل های برداری و احتمالی نسبت به مدل پولی در بازیابی اطلاعات بیان کنید؟

...و چه سنگين ميرفت

در گردهمایی انجمن در روز دوشنبه -- دوازدهم اردیبهشت -- با حضور خانواده مرحوم دکتر مزینانی از خدمات آن مرحوم به حوزه کتابداری و فرهنگ تجلیل بعمل خواهد آمد.مراسم از ساعت 4 آغاز خواهد شد.کسانی که مایلند از ساختمان جدید کتابخانه ملی بازدید کنند لازم است یکساعت زودتر در محل حاضر باشند.( به نقل ازدکترخسروی).

شماره جديد فصلنامه کتاب

شماره پائيزه فصلنامه کتاب منتشرشد. اين شماره به طورکامل به مديريت دانش و اطلاعات اختصاص دارد. مباني و اصول مديريت امنيت در كتابخانه ها-مديريت دانش و چون و چرايي درباره آن-مديريت نشريات ادواري در كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتی و .... ازجمله مقالات اين شماره هستند. فهرست مندرجات آن را ازاينجا بخواهيد.

نکته ها را بشنوند ديوارها

اين فرننگيها موجودات عجيبی هستند. ازيک طرف برای نوشتن يک مقاله جزئی يا انجام يک کارپژوهشی چنان با هم همکاری ميکنند و گروهی فعاليت می نمايند که گاهی اوقات می بينيم که برای نوشتن يک مقاله يک تيم ۱۲ نفری کارکرده اند و مارا انگشت به دهان و حيران وامی گذارند. ازطرفی هم می آيند و درصنعت و اقتصاد باهم کارميکنند و سودبه مراتب فراوانترازوقتی می بينند که انفرادی کارميکنند. مثلا درهمين مورد اخير که اتوبوس غول پيکرهوايی وارد عرصه حمل و نقل کالا وانسان و اطلاعات شده است چند کشوراروپايی با هم کارکرده اند تا اين نتيجه به دست آمده است. آلمان-انگلستان-فرانسه-اسپانيا و... با کمک هم اين هواپيما را ساختند. يکی بال-يکی دم-يکی موتور-ديگری بدنه-آن يکی محيط داخلی-سوی ديگر دماغه هواپيما. خلاصه هرکشوری با توجه به تخصص خودبخشی ازکاررا عهده دارشد ونتيجه اش اين شد که ديديم.به اين ترتيب واقعا معلوم شد که کارمشترک نتيجه اش بسيارافزونترو مثبت ترازکارانفرادی است. حالا قرارنيست که ذکرمصيبت کنيم. فقط به درزديم تا ديوارها شنوايی خودرا بيازمايند.
براى تمام كارگران چاپخانه هاى كتاب

كارگران چاپخانه هاى كتاب، درد دلى اگرچه همرنگ كارگرانى از اصناف ديگر دارند و چون چندان تافته جدابافته اى از قشر آسيب پذير جامعه و ايستاده بر روى خط فقر نيستند اما يك تفاوت اصلى را مى توان از لابه لاى كلماتى كه بر زبان مى رانند پيدا كرد.
اعضاى اين صنف حداقل از سنين نوجوانى و كودك سالى آنچه ديده اند، كاغذ بوده و نوشتار كتاب بوده و مركب چاپ بوده و ماشين چاپ و زينك و فيلم و آن قديم ترها كه گارسه بوده و حروف سربى و بوى سرب و صمغ عربى و... و با درهم آميزى ابزاركارى كه آشناى اهل فرهنگ و انديشه است، چنان پوستى انداخته اند كه مى شود به عنوان يك كتابخوان و كتاب شناس نه چندان حرفه اى اما لااقل آشنا به فرهنگ نوشتارى اين سرزمين رويشان حساب كرد. ارباب رجوعشان ناشرات و ماحصل كارشان در دست هاى عشاق اجبارى يا وارسته كتاب و قلم و انديشه ورق از ورق بر مى گيرد. يكى از مزاياى كار در چاپخانه كتاب اين است كه كارگران اجازه دارند از هر كتاب چاپ شده، يك نسخه براى خود بردارند...در محيط چاپخانه كتاب، تغيير و اخراج كارگر كمتر اتفاق مى افتد. كارگرهاى چاپخانه هم مى گويند كه با وجود سختى هاى كار اما صاحب يك جور تخصص شده اند كه دلشان نمى آيد آن را به ثمن بخس بفروشند.
اين مطلب جالب را ميتوانيد درروزنامه شرق مطالعه کنيد.

 همايش فناوری اطلاعات دردانشگاه مالک اشتر

انجمن هاي علمي C4I و ICTوزارت دفاع در نظردارند اولين همايش سراسري مشترك خود را باهمكاري دانشگاهها، مراكزتحقيقاتي، سازمانهاي علمي و وزارتخانه هاي فعال در حوزة تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات و فرماندهي كنترل در تاريخ 10 و 11خرداد ماه 1384 برگزار نمايد. ليست مقالات پذيرفته شده درسايت آنها آمده است. درميان مقالات عناوينی درارتباط با کتابخانه ها نيز به چشم ميخورد که به نظرميرسد کارکتابداران باشد. البته ما فقط توانستيم که مقاله آقای زوارقی را شناسايی کنيم!  ليست مقالات را اينجا ببينيد.

يک موتورکاوش جديد

ازطريق اين موتورکاوش ميتوانيد به جستجوی فرد مورد نظرخود درکوتاهترين زمان ممکن بپردازيد. البته اين ابرازبازيابی فقط ايالات متحده را تحت پوشش خود دارد. موتورهای کاوش ياهو-لايکوز-داگپايل-آلتاويستا و چند تا موتورکاوش ديگررا پوشش ميدهد. شايد به نحوی بتوان گفت که نوعی ابرموتورکاوش است. فقط کافی است اسم فرد مورد نظرخودرا وارد جعبه جستجو کنيد و ايالتی را که وی درآن ساکن است انتخاب نماييد. درصورتی که اين فرد درآن مکان اسکان داشته باشد اطلاعات شخصی اش ظاهرخواهد شد. يکبار امتحانش کنيد.اسم اين موتورکاوش زبا ميباشد. به نقل ازپيتراسکات.

پوزش: امروزبنا بود که آقای مرادی مقدم سميناری درباره سواد اطلاعاتی دردانشکده ارائه دهند. متاسفانه به دلايلی حضور درسخنرانی ايشان ميسرنبود تا اطلاعات مطرح شده درآن سمينارمطرح شود. قصورازماست. اين کوتاهی را برما ببخشاييد.

اوز جايزه گوته را برد

اوز نويسنده اسرائيلی و فعال درزمينه صلح جايزه امسال گوته را نصيب خود کرد. رمانهای جعبه سياه و شناختن يک زن ازاوست و به سی زبان دنيا ترجمه شده است. پرفروش ترين اثروی داستانی ازعشق و تاريکی است. او ميگويد من حتی انتظارنداشتم که جزونامزدهای اين جايزه باشم. اين جايزه حدود ۵۰هزاريورو است و درزادروز تولد گوته به بهترين نويسنده اهدا ميشود.ادامه در بی بی سی 

/ 0 نظر / 75 بازدید