...اين نکته های چون زرسرخ

 درمورد صحبتی که يکی ازدوستان درباره انتخابات انجمن کرده بودند بايد عرض کنيم که بله بارها ازخودمان پرسيديم...

 • اين روزها درکلاس داده پردازی-پرسشنامه ای طراحی ميشود که قراراست به ارزيابی نرم افزارهای کتابخانه ای بپردازد.اين پرسشنامه ترجمه ای خواهد بود ازيک پرسشنامه لاتين به نامSUMI .البته فعلا درمرحله هنجاريابی و ويرايش قراردارد.وقتی کاملترشد خبرش را منتشرميکنيم.

  مجددا درگروه خبری نامه ای گلايه آميزدرباره آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دريافت کرديم که محتوايش دل هرکتابداری را آزرده ميکند.چون سهوا پاکش کرديم نميتوانيم منتشرش کنيم.بايد ببخشيد...

 • تصورميشود که همين روزها نتيجه اوليه آزمون کارشناسی ارشد اعلام شود.هرچند ميدانيم که اين يک فراآرزوست ولی اميدواريم که همه کتابداران فردا موفق باشند.

 ازنتيجه امتحان دکترای کتابداری و اطلاع رسانی ... چيزی نداريم بگوييم...

 • يکی ازاساتيد اصراردارد که حتما برای درس کارورزی بايد پروپوزال تهيه کنيد.عجيب نيست؟

عاجزانه ازانجمن کتابداران ايران ميخواهيم که چکيده سخنرانی های ارائه شده درتهران را روی سايت انجمن منعکس کند تا بقيه هم بتوانند سود ببرند.

 •  صدای کتاب را که عصرپنج شنبه پخش ميشود گوش ميکنيد؟ دربرنامه اين هفته اين برنامه-مجری محترم دربياناتش لفظ کتابرسانی را به زبان آورد.فکرش را بکنيد که اگررشته ما را کتابرسانی نام می نهادند چگونه بايد زندگی ميکرديم؟

 يکی ازکتابخانه های تخصصی در... که مربوط به کارهای زمين شناسی است-اوضاع بلبشويی دارد و شما عملا ميتوانيد بسته بودن فکريک مديررا درآنجا مشاهده کنيد.کتابدار اين کتابخانه ليسانس تاريخ-حدودا ۵۰ ساله و بازنشسته است... ماجرای طولانی دارد.يک يادداشت را به اين امردرآينده اختصاص ميدهيم.

 • يکی ازاساتيد ازهمايش کتابداری و اطلاع رسانی اصفهان تعريف ميکردند که بازارامضاگرفتن ازايشان بسيارداغ بوده است!

يکی ازنکات جالبی که استاد گرامی درباره همايش اصفهان بيان کردند اين بود که يک جلسه راجع به ايجاد نظام صنفی درکتابداری تشکيل شد.اگرتوانستيم که اطلاعات بيشتری بگيريم حتما منتشرميکنيم.

 •  نقل به مضمون:

استخدام در دانش همارا

شركت داده پردازي و اطلاع رساني" دانش همارا" جهت انجام پروژه سازماندهي و اتو ماسيون   اسناد فني از كارشناسان كتابداري و اطلاع رساني كه داراي جديت و روحيه همكاري بالا باشند ، دعوت به همكاري مي نمايد. عزيزان علاقه مند مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با آقاي مهندس شاهسوند با شماره هاي زير تماس حاصل فرمايند.

091232427792142633

21427922938095

مطالبی را كه زيراين خط مرورميكنيد متعلق به امروزيكشنبه ميباشد.

 • درباره شماره های تلفن بايد عرض كنيم كه ما بی تقصيريم.همانطوركه ذكر كرده ايم نقل به مضمون است.
 • امروزسميناراخلاق حرفه ای درتالار دكترپاك سرشت دانشگاه چمران اهوازبرگزارشد.دكترصفايی مقدم-دكترنجاريان-دكترپاك سرشت وسفيرايتاليا دراين باره سخنرانی كردند.حتما ميپرسيد كه اين مطلب چه ارتباطی با كتابداری دارد.عرض می كنيم كه دكترفرج پهلو مديرروابط بين الملل دانشگاه ازدست اندركاران برگزاری اين همايش بودند.
 • نمايشگاه كتاب تهران هم افتتاح شد.
 • نتيجه دكترای كتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اهوازهم اعلام شده البته فعلا به صورت غيررسمي.متاسفيم.كسی قبول نشده است.
 • ديدگاههای کتابداران را ميتوانيد درسايت کتاب هفته درباره نمايشگاه بدانيد.
 • ...
/ 0 نظر / 69 بازدید